Toimituksellisten rekisterien sääntely tiukkenee

EY-tuomioistuimen antaman langettavan tuomion ja EU-komission antaman virallisen huomautuksen vuoksi nykyistä henkilötietolakia muutetaan. Hallitus esittää, että henkilötietolain soveltamisalaa laajennetaan koskemaan tilanteita, joissa tiedotusvälineissä aiemmin julkaistuja henkilötietoja kerätään ja talletetaan henkilörekisteriin uudelleenkäyttöä varten. Nykyisin henkilötietolakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka sisältävät vain tiedotusvälineessä jo julkaistua aineistoa sellaisenaan.

Muutos ei vaikuta tiedotusvälineiden oikeuteen saada ja käsitellä henkilötietoja toimituksellisia tarkoituksia varten, vaan niitä koskevat edelleen henkilötietolaissa olevat erityissäännökset. Henkilötietolaki ei sääntele sananvapauden käyttöä eikä ehdotettu muutos vaikuta oikeuteen julkaista tietoja.

Asia tuli esille niin sanotussa Veropörssi-jutussa. Yhtiö julkaisi vuosittain yli miljoonan suomalaisen verotustiedot alueellisissa lehdissä ja luovutti tiedot edelleen toiselle yhtiölle tekstiviestipalvelun toteuttamista varten. EY-tuomioistuimelta pyytämänsä ennakkoratkaisun mukaisesti korkein hallinto-oikeus katsoi tämän olevan henkilötietolain vastaista henkilötietojen käsittelyä.