Toimitus

Julkaisija

Juristiliitto – Juristförbundet
Uudenmaankatu 4–6 B 10, 00120 Helsinki
puhelin 09 8561 0300
juristiuutiset@juristiliitto.fi, juristiliitto.fi

Janne Laukkanen, päätoimittaja
Marjo-Riitta Oksa, viestinnän asiantuntija
Merilla Kivineva, viestinnän asiantuntija
etunimi.sukunimi@juristiliitto.fi

Toimitusneuvosto

Ira Hietanen-Tanskanen, pj, Pentti Ajo, Annette Alén, Petri Alkiora, Karoliina Huuskonen, Pirkko Janas,
Silvia Korpisola, Vesa Korpela, Tiina-Leena Kurki, Janne Laukkanen, Minna Melender, Juha Nurro, Petra Spring, Sinituuli Suominen, Jore Tilander, Matti Vaattovaara, Mirjami Ylinen

Toimitus ja ulkoasu

Otavamedia Oy
Firdonkatu 2 T 151, 00015 Otavamedia
yrityksille.otavamedia.fi

Diana Törnroos, tuottaja
Outi Rinne, tuotantokoordinaattori
etunimi.sukunimi@otava.fi

Painatus

Grano Oy
ISSN 2954-1905 (painettu)
ISSN 2954-1913 (verkkojulkaisu)

78. vuosikerta
Painos 15 600
Aikakausmedia ry:n jäsen

Copyright © Otavamedia Oy
Lehden sisältöä ei saa osittainkaan jäljentää ilman toimituksen kirjallista lupaa. Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetyistä materiaaleista. Kirjoittajien artikkeleissa esittämät mielipiteet ovat heidän omiaan eivätkä välttämättä edusta julkaisijayhteisön kantaa.