Toisten osaamisella juristiksi

Blogit ja kolumnit
30.01.2019 • Heikki Halila

Helsingin yliopistossa on käynnissä Iso pyörä -koulutusuudistus. Siinä on monipuolistettu opetusmuotoja.

Pakollisissa aineopinnoissa luento-opetusta on rytmitetty työpajaosuuden kanssa. Työpajoissa käydään opettajan johdolla lävitse harjoitustehtäviä, joita opiskelijat valmis­televat yksin tai ryhmissä.

Hyviä kokemuksia on saatu sellaisesta opis­kelijoiden aktivoimisesta, jossa jokaisen on tullut tehdä tietojärjestelmään tehtäviä ja jossa kuka tahansa on joutunut vastaamaan niistä opettajan kysymyksiin.

Erityisesti maisteriopinnossa opetus on pääosin seminaarimaista, ja työmuotoina painottuvat kirjalliset työt.

Joku oppii juridiikkaa parhaiten itsenäisesti lukemalla, toinen luentoja kuuntelemalla ja joku muu harjoitustehtäviä tehden. Vanhojen tentti­kysymysten läpikäyminen on tunnetusti oivallinen oppimistapa.

Paras opetusväline juridiikassa on yhä kirja, ajantasainen systemaattinen yleisesitys, jota mitkään powerpointit eivät korvaa. Ilman siihen paneutumista opittu tieto jää pirstaleiseksi, kun yksityiskohdat ovat unohtuneet.

Paras opetusväline juridiikassa on yhä kirja, ajantasainen systemaattinen yleisesitys, jota mitkään powerpointit eivät korvaa.

Kun lakimiestutkinto on virkatutkinto, tiedekunta vastaa siitä, että tutkinnon suorittaneet ovat omaksuneet tarvittavat asiat. Oppiaineiden suorituskontrolli voi olla monenlainen: suullinen kuulustelu, kirjallinen kuulustelu ilman apuvälineitä, kirjallinen kuulustelu, jossa saa käyttää lakikirjaa, kirjallinen kuulustelu, jossa saa ottaa mukaansa haluamansa materiaalin.

Kysymykset rakennetaan tietenkin sen mukaan, millainen tenttimuoto on käytössä. Oppiainekohtaiset erot ja voimavarat vaikuttavat siihen, mikä on tarkoituksenmukaisin suoritustapa.

Isoa pyörää toteutettaessa on käytössä moodle-kotitentti. Opiskelijoille avautuu tieto­verkkoon tenttikysymys – tavallisimmin oikeus­tapaus – johon vastataan annetussa määräajassa, kuten kahdessa tunnissa.

Mitään kontrollia ei ole siinä, kuka vastauksen laatii, jolloin vastaukset voidaan laatia jopa ryhmissä. Vastaukset saattavatkin olla miltei sanasta sanaan samoja.

Opiskelija on voinut saada suorituksesta korkean arvosanan, vaikkei kenties ole tehnyt muuta kuin kopioinut jonkun muun tekemän vastauksen ja muuttanut hiukan sanamuotoja.

Kotitentti voi olla hyvä harjoittelumuoto, kuten koulussa kotitehtävien tekeminen.

Kotitentti voi olla hyvä harjoittelumuoto, kuten koulussa kotitehtävien tekeminen. Opitun aineiston kontrollimuotona se on täysin kelvoton vaarantaessaan lakimiestutkinnon virkatutkintoluonteen.

Tilanne on sama kuin jos matematiikan ylioppilaskokeen voisi suorittaa opettajan kanssa. Kaikissa oppiaineissa, kuten siviilioikeudessa, kotitenttiä ei ole, ja siitä tulisi luopua niissä tutkintoaineissa, joissa sitä vielä käytetään.

Kirjallisia harjoitustöitä teetetään opiskelijoilla jo oikeusnotaarivaiheessa, kuten pitääkin.

Tiettyjen oppiaineiden muodostama opintokokonaisuus voidaan suorittaa laatimalla sinänsä vaativakin essee annetusta aiheesta. Opiskelija kyllä harjaantuu kirjoittamaan juridiikkaa, mutta kun kyseisiä opintoalueita ei tarvitse muulla tavoin suorittaa, tiedot niistä voivat jäädä kovin puutteellisiksi.