Törkeä metsästysrikos rikoslakiin

Vakavista metsästysrikoksista voidaan huhtikuun alusta alkaen määrätä nykyistä ankarampia rangaistuksia. Lakiin lisätty säännös törkeästä metsästysrikoksesta astui voimaan 1.4.

Törkeästä metsästysrikoksesta tuomitaan, jos rikos on tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai jos rikoksen kohteena on suuri määrä riistaeläimiä. Törkeänä rikosta pidetään myös, jos sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Lakiin otetaan uusi säännös törkeästä, metsästysrikoksella saadun laittoman saaliin kätkemisestä käsittäen saaliin kuljettamisen, välittämisen tai myymisen.

Metsästysrikosten tutkinnan tehostamiseksi poliisille annetaan mahdollisuus televalvontaan ja matkaviestimen sijaintitietojen hankkimiseen, kun kyseessä on törkeän metsästysrikoksen tai törkeää laittoman saaliin kätkemistä koskevan rikoksen esitutkinta.