Tuomareiden eettiset periaatteet paperilla

Viime lokakuussa järjestetyssä XVIII Tuomaripäivässä julkistettiin Tuomariliiton eettiset periaatteet. Periaatteet vahvistettiin keväällä 2012 Tuomariliiton vuosikokouk­sessa. Niihin on kirjattu yleisiä periaatteita eettisten ongelmien tunnistamiseksi sekä suuntaviivoja niiden ratkaisemiseksi.

Myös Suomen Lakimiesliitolla on vahvistetut lakimiehen eettiset ohjeet, joiden yleispiirteiltään nähdään soveltuvan myös tuomareille.