Tuomaripäivässä pohdittiin muutosta

XVIII Tuomaripäivä järjestettin Helsingissä 12.10.2012 aiheenaan ”Muutoksen aika? Muutoksenhaun kehitysnäkymät ja ajankäytön hallinta”.

Tilaisuuteeen osallistui yli 600 tuomio­istuinlakimiestä. Heidän kuultavakseen oli katettu laaja kirjo erilaisia muutokseen ja muutoksenhakuun liittyviä teemoja.

Aamupäivä pohdittiin tuomioistuin­laitoksen työskentely-ympäristöön liittyviä sekä lainsäädännöllisiä että organisatorisia muutoksia. Iltapäivällä tarjoiltiin keinoja muutoksen ja oman ajankäytön hallintaan.

Päivän antina reppuun jäi paljonkin ­tietoa. Ajatuksia ja omien toimintatapojen arviointia herättivät tutkimusprofessori Kiti Müllerin sanat.

– Ihmisaivojen kyky joustaa ja sopeutua ympäristön vaatimuksiin on kaksiteräinen miekka. Tilanteessa, jossa ihmisen on kyettävä pitämään langat käsissään monien eri työtehtävien ja arkisten askareiden osalta, aivot siirtyvät fysiologisesti korkeampaan toiminnan tilaan. Niiden aineenvaihdunta ja sähkökemiallinen toiminta muuttuvat. Aivot kuvaannollisesti siirtyvät kävelyvauhdista juoksuun. Tämä muutos on mitattavissa nykyaikaisilla aivokuvantamisen menetelmillä. Jos juoksuvauhtia ei laske kävelynopeuteen, sopeutumiskykyiset aivot alkavat tulkita juoksuvauhdin normaaliksi olotilaksi, Müller kertoi.

– Oireita tästä terveyttä uhkaavasta vauhtisokeudesta voi oppia tunnistamaan: Ihminen ei koe väsymystä. Hänen on vaikeata rauhoittua lepäämään, ruokailukin tahtoo unohtua. Aivojen huollossa onkin tärkeätä olla tietoinen tällaisesta vaarasta ja pyrkiä tietoisesti rytmittämään elämäänsä niin, että aivoilla on riittävästi aikaa palautua intensiivisestä tekemisestä, Müller totesi.

Tuomaripäivä järjestetään vuorovuosin Lakimiespäivän kanssa. Seuraava Lakimiespäivä on 4.10.2013. Tuomaripäivä puolestaan pidetään jälleen vuonna 2014.
 

Ritva Juntunen