Tuomas Haavikko: Liiton on tunnettava jäsentensä tarpeet

Lakimiesliitossa opiskelijajäseniä 50 vuotta

Oikeustieteen opiskelijat ­tulivat mukaan Lakimiesliiton toimin­taan vuonna 1965, jolloin Pykälä, Juristklubben Codex ja Lex ­liittyivät Lakimiesliiton jäseniksi.­ Tämän jälkeen uudet opiskelija­yhdistykset ovat perustamisestaan asti liittyneet toimintaan mukaan: Artikla ry liittyi 1979, Justus r.f/r.y 1992, Judica ry 2013 ja Stadga r.f. 2014.

Lakimiesliiton opiskelijavaliokunta (entinen ylioppilasvaliokunta)  perustettiin vuonna 1967. Sittemmin opiskelijoiden rooli liiton toiminnassa on monella tapaa laajentunut:­ Opiskeli­joilla on nykyisin edustus­ järjestö­valiokunnassa sekä yksityis­sektorin, julkisen sektorin, oikeuspoliittisessa ja koulutus­poliittisessa valiokunnassa. ­Vuodesta 2011 alkaen on myös Lakimiesliiton hallituksessa ollut opiskelija­edustaja.

Opiskelua, työtä ja edunvalvontaa

Yksi liiton luottamustehtävissä olevista opiskelijoista on Tuomas Haavikko,  joka aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa vuonna 2011.

Tuomas on työskennellyt parissa­kin asianajotoimistossa opiskelujen ohessa. Hän ei pidä lainkaan mahdottomana sitä, että ryhtyisi asianajajaksi valmistuttuaan.

Lakimiesliiton toimintaan Tuomas pääsi tutustumaan tultuaan valituksi Pykälä ry:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2013. Tällöin hän havaitsi, että liitto kykenee tekemään merkittävää työtä koko lakimiesprofession hyväksi. Hän päätti pyrkiä mukaan Lakimies­liiton luottamustehtäviin. Vuonna 2014 Haavikosta tuli Lakimies­liiton hallituksen opiskelijajäsenen,­ jolla on  myös  paikka liiton opiskelija­valiokunnassa.

Liiton luottamustehtävissä Tuomakselle on selvinnyt, miten monipuolista ja laajakantoista työtä Lakimiesliitto tekee. Tämä työ pitäisi saattaa tavalla tai toisella laajempaan tietoisuuteen. 

Erittäin tärkeitä  ovat  olleet esimerkiksi Lakimiesliiton panostukset siihen, ettei oikeuslaitoksen toimintakykyä vaarannettaisi. Tulevaisuuden kannalta Tuomas pitää myös tärkeänä, että liitto on pystynyt vaikuttamaan oikeus­tieteellisten tiedekuntien sisään­ottomääriin.

Lakimiesliitto tulevaisuudessa

Maailma ja sen myötä lakimies­professio ovat muuttumassa. ­Tuomas Haavikolla on useita mieli­piteitä siitä, miten tulevaisuuteen tulisi varautua. 

Myös Lakimiesliiton tulisi  Tuomas­ Haavikon mukaan kyetä määrittämään roolinsa muutoksessa – menneisyyteen ei pidä juuttua. Liiton asemaa pitäisi vahvistaa entisestään, jotta sen kannan­otot ja mielipiteet otettaisiin huomioon nykyistäkin paremmin.

Liiton pitää tietää, millainen rooli  ja tehtävät sillä on muuttuvassa yhteiskunnassa. Liiton tulee myös tietää, kenen etuja se ajaa ja millä tavoin. Jäsenkunnan ­tarpeet on tunnettava.

Lakimiesliiton jäsenten tulee taas tietää, millaiseen liittoon he kuuluvat. Rivijäseniä ja erityisesti opiskelijoita tulisi tavalla tai toisella lähentää liiton toimintaan nykyistä enemmän niin, että he ymmärtäisivät liiton roolin ja tehtävät lakimiesprofession hyväksi. 

Myös tulevia Lakimiesliiton­ luottamus- ja johtohenkilöitä Tuomas Haavikko kehottaa katso­maan Lakimiesliiton tulevaisuuteen. Ainejärjestöjen tulisi miettiä­ suhdettaan Lakimies­liittoon. Samoin opiskelijoiden tulisi ­pohtia, mitä he omalta ­liitoltaan haluavat.

Teksti: Ritva Juntunen