Tuomio­istuimet ja media

Helsingin hovioikeuspiiri valitsi vuoden 2016 laatuhankkeensa aiheeksi Tuomioistuimet ja media. Aihe on erityisen ajankohtainen: Uutisointi on nopeaa ja kansan reagointi vielä nopeampaa. Epäoikeudenmukaisuuden airueiksi valjastetut lööpit horjuttavat kansan oikeustajua.

− Kun rikosten ja tuomioiden taustoista ja perusteluista saadaan julkisuudessa enemmän tietoa, hyötyvät siitä niin tuomarit kuin median edustajatkin. Samalla kansalaisten vaatimus kovemmista tuomioista hälvenee, uskoo määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Petra Spring, joka toimii myös Lakimiesliiton hallituksessa.

Springin vetämä laatuhanke kokosi tuomareita, tiedottajia ja oikeustoimittajia saman pöydän ääreen keskustelemaan, miten oikean tiedon leviämistä voisi parantaa. Lainkäyttöpäivillä maaliskuussa esitellyssä raportissa työryhmä ehdottaa mediatuomarijärjestelmän käyttöönottoa.

Asiantuntijoita tarvitaan

Mediatuomari on tuomioistuimessa työskentelevä tuomari, joka oman toimensa ohessa hoitaa myös mediasuhteita.

− Mediatuomari antaa ammattitaitonsa ja asiantuntemuksensa median käyttöön. Hän ei kommentoi omia tuomioitaan eikä arvostele kollegoidensa tuomioita, mutta hän voi avata rangaistusten perusteluita ja osallistua julkiseen keskusteluun, määrittelee Spring.

Mediatuomari antaa ammattitaitonsa ja asiantuntemuksensa median käyttöön.

Raportin mukaan tuomareiden luottamus mediaan ei ole kovin hyvissä kantimissa. He eivät voi puuttua siihen, miten media käsittelee rikos- tai riitatapauksia ja niistä annettavia tuomioita. Mediatalojen kilpailu uutisvirrasta voi aiheuttaa ylilyöntejä. Toisaalta jos tuomioiden perustelut antavat tulkinnan varaa, julkisuudessa pelataan mielikuvilla eikä tosiasioilla.

− Jokainen tuomari haluaa, että oma tuomio ymmärrettäisiin oikein. Meidänkin on hyvä ennakoida, onko tuomion perusteluissa jokin kohta, jota maallikko ei voi ymmärtää tai jossa on mahdollisuus virhepäätelmiin. Kipupisteitä pitää miettiä etukäteen: jos jokin asia menee pieleen, miten sitä olisi hyvä julkisuudessa oikoa.

Journalisteilla on omat eettiset ohjeensa, jotka velvoittavat oikean tiedon välittämiseen. Oikeustoimittajia Suomessa on vähän, mutta valtaosa rivitoimittajistakaan ei halua aiheuttaa kohua ilman syytä. Sosiaalinen media taas ei ole kenenkään hallittavissa, ja trollauskin on yleistä.

− Oikea tieto on koko kuviossa tärkein työkalu, kiteyttää Spring.

Epäluottamuksesta läpinäkyvyyteen

Vallankäyttäjinä tuomarit eivät ole yksin, sillä vallan vahtikoiraksikin tituleerattu media käyttää myös valtaa ja on herkästi kriittinen.

− Kaikki hyötyvät, jos oikeaa tietoa on tarjolla tarpeeksi. Vähäinen tai vääristynyt informaatio aiheuttaa sen, että tuomareiden ja maallikoiden näkemykset oikeudesta ja kohtuudesta tuntuvat olevan kaukana toisistaan.

Spring muistuttaa, että käräjäoikeuksissa istuvat lautamiehetkin ovat maallikkoja. Silti he eivät ole annetuista tuomioista eri mieltä. Tieto ei lisää tuskaa vaan tekee tuomiovallasta läpinäkyvämpää.

Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa on tekeillä tutkimus, jossa tuhat kansalaista ehdottaa sopivia rangaistuksia erityyppisiin rikoksiin. Tuloksia verrataan tuomareiden antamiin vastauksiin.

− Mitä vähemmän haastateltavat ovat saaneet tietoa, sitä ankarampia rangaistuksia he ovat valmiita antamaan. Samoilla linjoilla oli parin vuoden takainen pohjoismainen tutkimus kansan oikeustajusta, kertoo Spring.

Muutosta asenteisiin ja kulttuuriin

Mediatuomarijärjestelmä on käytössä Ruotsissa, Norjassa ja Hollannissa, joissa kokemus on ollut myönteinen. Tällä hetkellä Suomessa on 27 käräjäoikeutta ja ensi vuoden uudistuksen jälkeen 20.

Työryhmä esittää, että jokaisessa käräjäoikeudessa voisi olla 1−2 mediatuomaria, Helsingissä muutama enemmänkin. Toinen vaihtoehto on perustaa tulevaan tuomioistuinvirastoon virkoja, joiden toimenkuvaan kuuluisi hoitaa tuomioistuinten mediasuhteita.

− Jos rohkeutta ja innokkuutta löytyy, järjestelmä saadaan nopeasti pystyyn. Tässä ei tarvita nimityksiä eikä lainsäädännön muutoksia. Uskoisin, että meilläkin on halukkaita tuomareita mediasuhteiden sivutoimisiksi vastuutuomareiksi.

Jos rohkeutta ja innokkuutta löytyy, mediatuomarijärjestelmä saadaan nopeasti pystyyn.

Median ja tuomioistuinten sujuva yhteistyö parantaa myös keskinäistä luottamusta. Mediatuomari voi hyödyntää somekanavia, laatia tiedotteita, olla tavoitettavissa ja aktiivinen tai järjestää tiedotustilaisuuden, jos rikosuutisointi menee metsään tai väärille urille. Joskus paikallaan voi olla, että termejä avataan kansankielelle.

− Lehdessä lukee, että tekijä pahoinpiteli ja raiskasi, uhri sai sadan euron korvauksen ja tuomiota kohtuullistettiin aikaisempien tuomioiden perusteella. Kohtuullistaminen kuulostaa maallikon korviin paljousalennukselta.

Laatuhanke on nimensä mukainen: sen tarkoitus on parantaa tuomarien työn laatua. Kun laatuun yhdistetään tuomioistuimille asetettu julkisuusvelvoite, mediatuomarin asiantuntemus löytää paikkansa ja dialogi median kanssa onnistuu jouhevasti. Yhteistyössä saattaisi muutama huutava lööppi jäädä tekemättä.

 

Lue myös ruotsalaisen tuomarien mediaryhmän puheenjohtajan Fredrik Bohlinin haastattelu.