Tuomioistuimiin ollaan tyytyväisiä siviilioikeuden­käynneissä

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen teettämän kyselyn mukaan siviilioikeuden­käyntien osapuolet ovat tyytyväisiä lakimiesten ja tuomioistuinten toimintaan. Suurin osa tuomioistuinten asiakkaista kokee oikeudenkäynnin olevan oikeuden­mukainen ja luotettava, ja myös kokemukset lakimiesavusta ja tuomareista ovat suurelta osin myönteisiä.

Sen sijaan tyytyväisyys oikeudenkäynnin lopputulokseen vaihtelee. Yleisesti tyytyväisimpiä ovat kokonaan juttunsa voittaneet asianosaiset, kun taas tyytymättömimpiä ovat juttunsa hävinneet osapuolet. Myös se, kuinka oikeudenmukaiseksi menettely on koettu, näyttäisi olevan yhteydessä tyytyväisyyteen.

Tutkimus perustuu Oikeus­poliittisen tutkimuslaitoksen teettämään kyselyyn, johon vastasi yhteensä ­148 siviilioikeuden­käynnin osapuolta kolmesta eri käräjäoikeudesta. Alhaisen vastausprosentin takia tulokset ovat ainoastaan suuntaa-antavia, ja asiasta tarvitaan laajempia tutkimuksia.