Tuomioistuinharjoittelu hovi- ja hallinto-oikeuksiin

Tuomioistuinharjoittelijoiden eli käräjänotaarien harjoittelu laajenee käräjäoikeuksista osin myös hovi- ja hallinto-oikeuksiin. Pieni osa notaareista siirtyy käräjäoikeudesta ensimmäisen puolen vuoden jälkeen jatkamaan harjoitteluaan toiseksi kuudeksi kuukaudeksi hovi- tai hallinto-oikeuteen.

Uudenmuotoinen harjoittelu laajennetaan vähitellen koko maahan. Valtaosa notaareista suorittaa vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun edelleen käräjäoikeudessa.

Uudistuksen yhteydessä notaarien toimivalta laajenee. Käräjäoikeudessa notaari saa heti harjoittelun alettua muun muassa oikeuden vihkiä avioliittoon, ja rikosasioita notaari voi ratkaista yhden tuomarin istunnossa jo kahden kuukauden kuluttua harjoittelun alkamisesta.