Tuomioistuin­harjoittelun valintakriteerit uudistuivat

Tiivis yhteistyö tuomarinkoulutuslautakunnan kanssa edisti tuomioistuinharjoittelun valintaperusteiden kehittämistä. Uudistus oli oikkareille pieni askel parempaan ja on osaltaan hillitsemässä alati kasvavia arvosanapaineita.

Opintomenestykseen perustuvat valintakriteerit ovat luoneet valtavia paineita opiskelijoille. Aiemmin voimassa olleiden pisteytysperusteiden mukaan 0,1 pisteen heitto opintojen keskiarvossa on voinut merkitä jopa kahden pisteen muutosta lopullisessa pisteytyksessä.

Jatkossa keskiarvo muutetaan suoraan pisteiksi sellaisenaan.

Uusien valintakriteerien mukaan huomioon otetaan oikeusnotaaritutkinnon kurssien painotettu keskiarvo. Valintapisteitä saadakseen tulee hakijan keskiarvon olla vähintään 2,5. Aiemmin pisteiden saamiseksi pakollisten aineopintojen painottamattoman keskiarvon tuli olla vähintään 3.

Valintakriteeriuudistuksen myötä opiskelijoiden arvosanapaineet hellittävät – ainakin vähän.

Valintakriteeriuudistuksen myötä opiskelijoiden arvosanapaineet hellittävät.

– Oikkareiden näkökulmasta yksi parhaimmista uudistuksista oli siirtyminen oikeusnotaarin tutkinnon arvosanoista laskettavaan painotettuun keskiarvoon. Myös keskiarvon alarajan lasku hillitsee opiskelijoiden alati lisääntyviä arvosanapaineita muutenkin raskaissa opinnoissa, kertoo Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ainejärjestö Lex ry:n puheenjohtaja Lari Sorvari.

Myös Lakimiesliiton puheenjohtaja, professori Tuula Linna iloitsee uudistuneista valintakriteereistä.

– Tämä on tärkeä pisteytyksen uudistus, joka vie käräjänotaarien valintaa tasavertaisempaan suuntaan. Näen yliopisto-opettajan työssäni, kuinka uupuneita ja stressaantuneita opiskelijat ovat. Merkittävä syy taustalla on ollut kilpailu auskultointipaikoista, sanoo Linna.

Käräjänotaarien valinta menee tasavertaisempaan suuntaan.

Oikeusnotaaritutkinnon keskiarvon lisäksi pisteytetään maisteritutkielma, jonka pisteytys sekä arvosanojen muuntotaulukko muutettiin hakijoille suotuisampaan suuntaan.

Työkokemukselle lisää painoarvoa

Työkokemuksen painoarvoa kasvatetaan valintakriteereissä. Tämä tarjoaa lisämahdollisuuksia niille hakijoille, jotka eivät voi enää vaikuttaa opintomenestykseensä.

– Työkokemuksen painottaminen valintakriteereissä asettaa myös eri yliopistojen opiskelijat tasa-arvoisempaan asemaan, Sorvari kiittelee.

Kehittämisen kohteita löytyy edelleen

Muun oikeudellisen osaamisen osoittaminen tapahtuu jatkossa vain oikeustieteellisillä jatkotutkinnoilla. Oikeustieteen tohtorin tutkinnosta voi saada yhden lisäpisteen, mutta muista korkeakoulututkinnoista ei voi enää saada pisteitä.

Lakimiesliitto on toivonut, että esimerkiksi asianajajatutkinnon suorittaminen huomioitaisiin tuomioistuinharjoitteluhaussa jollakin tavalla.

Nyt tehtiin ne toimet, jotka ovat mahdollisia ilman lainmuutosta.

– Nyt tehtiin ne toimet, jotka ovat mahdollisia ilman lainmuutosta. Lainmuutosta vaatisivat esimerkiksi yhdistelmäharjoittelun vaihtoehtojen lisääminen ja ilmeisesti myös se, että osa käräjänotaareista valittaisiin erillisellä valintakokeella, toteaa Linna.

Myös Sorvari toivoo, että valintakriteeristöä voisi kehittää tulevaisuudessa monipuolisemmaksi.

– Esimerkiksi valintakokeella voitaisiin huomioida uudistuksien väliinputoajat. Näin jokaisella olisi mahdollisuus parantaa mahdollisuuksiaan valintaan. Lisäksi auskultointipaikkoja pitäisi lisätä, jotta juristikuntaan saadaan yhä vaativampiin tehtäviin monipuolisempia juristeja.

Kun tarvitset apua

Kaipaatko neuvoja työelämäkysymyksissä? Haluatko täydentää osaamistasi tai parantaa verkostojasi? Tarvitsetko sparrausta? Katso, miten liittosi voi auttaa.