Tuomioistuinten rajat ylittävästä yhteistyöstä kirja

Karjalan tasavallan ja Suomen tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä koostuvaan kirjaan osallistuvat Suomesta Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon käräjäoikeudet sekä Itä-Suomen hovioikeus ja Kuopion hallinto-oikeus. Venäjältä hankkeeseen osallistuvat Karjalan tasavallan korkein oikeus, Petroskoin kaupungin oikeus ja Karjalan tasavallan arbitraatio-oikeus.

Kiinnostavimmat tapaukset on koottu yhteen Sonja Kortelaisen ja Jarmo Koistisen toimittamaan artikkelikokoelmaan ”Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa”. Asiantuntija-artikkeleissa käsitellään käytännönläheisesti muun muassa lapsi- ja perheasioita sekä oikeudenkäynnin etiikkaa Suomessa ja Venäjällä. Artikkelikokoelma julkaistaan suomeksi ja venäjäksi.

Teos on luettavissa sähköisessä muodossa http://epublications.uef.fi/organisaatio/aducate/.