Tuomioistuinviraston perustamisesta esitys tuloillaan

Toimikunnan tulee tuottaa hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus tuomio­istuin­viraston perustamisesta helmikuun 2017 loppuun men­nessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Helsingin hovioikeu­den presidentti Mikko Könkkölä­, varapuheenjohtajana hallinto­neuvos Niilo Jääskinen­ sekä sihteereinä ylitarkastajat ­Jennimari ­Huovinen ja Taru Alanaatu. Toimikunta on myös esittänyt sihteeristönsä vahvistamista käräjätuomari Wilhelm Norrmanilla ja oikeussihteeri Antti Jukaraisella.

Lakimiesliittolaista oikeuslaitoksen henkilöstöä toimikunnassa edustaa Julkis­alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn oikeushallinnon pääluottamusmies Sari Aho, joka on myös Lakimiesliiton julkisen sektorin valiokunnan jäsen.

– Tuomioistuinvirasto on Lakimiesliiton pitkään ajama hanke, joten on hienoa päästä vihdoin miettimään oikeasti, miten se kannattaa toteuttaa, Aho toteaa.

Mukana toimikunnassa ovat myös Tuomari­liiton puheenjohtaja Kimmo Vanne ja Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä, joten oikeuslaitoksen eri juristiryhmät ovat kattavasti edustettuina tuomioistuinviraston suunnittelussa.

 

Toiminnassa ehkä jo vuonna 2018

Lakimiesliitto on tyytyväinen siihen, että oikeusministeriö on etenemässä asiassa nopeasti.

– Aikataulu on tiukka, mutta meistä on realistista, että tuomioistuin­virasto voisi olla toiminnassa jo vuoden 2018 aikana, kuten oikeus- ja työministeri on aikataulua linjannut, sanoo Lakimiesliiton varatoiminnan­johtaja Mikko Salo

Lakimiesliitto julkisti maaliskuun lopussa selvityksen tuomioistuinhallinnon tehokkuus­potentiaalista. Aula Research Oy:n laatima asiantuntijahaastatteluihin ja niiden pohjalta tehtyihin laskelmiin perustuva selvitys toi esille perustettavan tuomioistuinviraston mahdollisia hyötyjä ja riskitekijöitä.

– Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että tuomioistuinvirasto tuo hyvin suunniteltuna ja johdettuna tehokkuutta tuomioistuinlaitoksen toimintaan. Toinen tärkeä asia on luonnollisesti tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden vahvistaminen Euroopan neuvoston suosittelemalle tasolle, jossa tuomioistuin­viraston perustaminen on keskeinen toimenpide, Mikko Salo sanoo. 

 

Riittävä resursointi olennaista

Sari Aho toivoo, että tuomioistuin­virastosta tulee tuomioistuinten henkilöstön näkö­kulmasta merkittävä tuomioistuinlaitoksen käytännön prosessien kehittäjä ja sujuvoittaja.

– Esimerkiksi yksittäisten tuomioistuinten parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen koko tuomioistuin­laitokseen, tuomareiden ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen tuomio­istuintyöskentelyssä ovat varmasti merkittävässä roolissa tuomioistuinviraston toiminnassa, hän jatkaa. 

Aho pitää erittäin tärkeänä sitä, että oikeusministeriö myös resursoi tuomio­istuinviraston riittävällä tavalla ja että sinne saadaan rekrytoitua oikeat ihmiset.

– Tarvitsemme tuomioistuinvirastoon asian­tuntijoita, jotka ovat voimakkaasti sitoutuneet etsimään tapoja tuottaa oikeusturvaa entistä laadukkaammin ja tehokkaammin, Aho sanoo.