Tuottavuusohjelmasta irtisanomisohjelma

Akavan puheenjohtajan Matti Viljasen mukaan valtion tuottavuusohjelma on osoittautunut juuri sellaiseksi kuin Akavassa pelättiin.

– Se on henkilöstön vähentämisohjelma ja varsinainen tavoite eli tuottavuuden parantaminen on jäänyt taka-alalle, Viljanen sanoo.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen mukaan valtion tuottavuusohjelmassa henkilöstön vähennykset ovat olleet etusijalla. Samalla on jäänyt epäselväksi, miten toimenpiteet ovat lisänneet tuottavuutta. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että valtion tuottavuusohjelman alkaessa vuonna 2003 tuottavuuden parantaminen näytti aidosti olleen ohjelman ensisijainen tavoite, mutta vuoden 2005 hallituksen kehyspäätöksestä lähtien tavoite on ollut henkilöstön vähentäminen.

– Ylipäätään tässä taloustilanteessa valtion tuottavuusohjelma pitäisi keskeyttää. Ei ole järkevää, että valtio omilla toimillaan lisää työttömyyttä ja syventää laman vaikutuksia julkiselle sektorille. Valtion työnantajapolitiikan keskeinen tehtävä on turvata työllisyyttä, ei heikentää sitä, Viljanen huomauttaa.

Akava muistuttaa, että viime syksynä hallitus teki valtiosektorille tuottavuusohjelman lisäksi budjettileikkauksia, joilla kustannettiin hallituksen työllisyyspakettia. Käytännössä tämäkin on johtanut henkilöstön vähentämiseen.