Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevaa lakia uudistetaan

Turvapaikanhakijoita koskeva laki uudistetaan. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors asetti lokakuussa lakiuudistusta varten hankkeen. Aiemmin kotouttamislaissa on säädelty myös turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Käynnissä olevassa kotouttamislain uudistamisessa on huomattu, että kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ei ole tarkoituksenmukaista säätää samassa laissa. Näin ollen vastaanotosta valmistellaan oma lakikokonaisuutensa. Samalla tehdään tarvittavat muutokset lakiin säilöönotettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä. Hallitus on jo esittänyt, että turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan ohjaus ja suunnittelu siirretään sisäasiainministeriöstä maahanmuuttoviraston tehtäväksi. Lakiuudistus on osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskeva laki annetaan eduskunnalle yhtä aikaa kotouttamislain kanssa keväällä 2010.