Tutkintavankien olot puntarissa

Tutkintavankien säilytys tulisi keskittää nykyistä harvemmille poliisiasemille ja heidät tulisi siirtää nopeammin tavallisiin vankiloihin. Oikeusministeriön työryhmän mukaan tutkintavankien olosuhteet poliisiasemilla ovat esimerkiksi paloturvallisuuden osalta niin huonot, ettei vapautensa menettäneitä sopisi säilyttää siellä.

Työryhmä ehdottaa myös, että tutkintavankeuden vaihtoehdoista käynnistetään selvitys. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi sähköisesti valvottu matkustuskielto, päihdehoitoon sijoittaminen ja järjestelmä, jossa pidätetty vapautetaan takuita vastaan.

Ehdotuksilla pyritään täyttämään Euroopan kidutuksen vastaisen komitean suositukset. Komitea on suosittanut luopumaan tutkintavankien säilyttämisestä poliisivankiloissa ja vaatinut tutkintavankien säilytys- ja esitutkintavastuun erottamista toisistaan nykyistä selkeämmin.