Tutustumisen arvoinen juhlajulkaisu Mikael Hidénistä

Juhlakirjoista on sanottu, että ne ovat yleensä juhlakirjan oloisia. Mikael Hidénin 70-vuotispäivän kunniaksi tehty juhlajulkaisu on perinteisen juhlakirjan näköinen, mutta sisällöltään se on harvinaisen ajankohtainen ja artikkeleissaan poikkeuksellisen kantaaottava.

Mikael Hidéniä esittelevä luku sisältää jopa lempeää huumoria. Sen takana ovat juhlakirjan toimituskunnan jäsenet Pia Letto-Vanamo, Olli Mäenpää ja Tuomas Ojanen.

Mikael Hidénin esittely alkaa perinteisen juhlavasti. Mutta sitten siirrytäänkin jo keveämpiin tunnelmiin. ”Vaikka meille ei ole vieläkään aivan tarkkaan valjennut, onko syntymäpäiväsankarimme identifioitava valtiosääntöoikeuden Tupuksi, Hupuksi vai Lupuksi, on hänen panoksensa juuri perustuslakivaliokunnan linjojen keskeisenä kehittelijänä kiistaton ja painoarvoltaan huomattava”.

Kirjan 29 asiantuntija-artikkelin otsikoista voi jo poimia päivänpolttavia aiheita kuten ”Lex Nokia täynnä mokia?” sekä ”Suomen pääministeri presidentin varjosta valtiosääntövaloihin”.

Artikkeleiden sisällöstä puolestaan löytyy monia tämän päivän poliittisiin ja juridisiin keskusteluihin liittyviä kannanottoja.

Tuomas Ojanen antaa kirjoituksessaan ohjeita eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Ojasen mukaan valiokunnan toiminnassa tulisi nykyistä johdonmukaisemmin ja kattavammin huomioida Eurooppa-tuomioistuinten nykyinen oikeuskäytäntö ja ihmisoikeussopimusten kansainvälisten valvontaelinten kannanotot.

Pekka Hallberg puolestaan ottaa kantaa perustuslain uudistuksesta käytävään keskusteluun. Päätöksenteon kokonaisuuden kannalta olisi olennaisen tärkeää säilyttää presidentin arvokas asema ja valtiollinen johtajuus. Se edellyttää malttia ja johdonmukaisuutta uudistuksissa. Yksi mahdollisuus olisi se, että säilytetään presidentin tehtävät, mutta kehitetään menettelyä siihen suuntaan, että presidentti olisi erimielisyyksien esiintyessä yleensäkin lopulta sidottu eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen kantaan. Tämä edistäisi Hallbergin mukaan parlamentarismia.

Teksti Ritva Juntunen

Juhlajulkaisu Mikael Hiden 1939–7/12-2009. Suomalainen Lakimiesyhdistys, 5.12.2009