Työaikapankit auttavat jaksamisessa

–Työaikapankkien tehokas ja joustava käyttö on yksi keskeinen keino edistää jaksamista ja työurien pidentämistä, Akavan talouspoliittisen yksikön tutkija Ulla Aitta vastaa keskusteluun lakisääteisen eläkeiän nostosta ja työurien pidentämisestä. Akava esittää keskeisenä ratkaisuna työaikapankkien käyttöönottoa kaikilla työpaikoilla. Työntekijän on voitava käyttää työaikapankkiin kertyneitä työtunteja mahdollisimman joustavasti palautuakseen ylipitkistä työjaksoista.

Elinkeinoelämän keskusliiton esitys vuosilomien lyhentämiseksi olisi taka-isku työurien pidentämistavoitteille. Vakavimmat työterveyden ja työkyvyn menettämisriskit korkeasti koulutetuilla liittyvät nimenomaan ylipitkiin työaikoihin. Palautumisaikaa intensiivisten työjaksojen tai pitkien työmatkojen jälkeen tulisi korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla lisätä eikä lyhentää.

Akava korostaa, että yksittäisten toimenpiteiden sijaan tarvitaan lukuisten toimenpiteiden yhdistelmää ja työelämän monipuolista kehittämistä. Lisäksi työpaikoilla tapahtuva työelämän laadun kehittäminen on välttämätöntä.