Työajat kuntoon myös työehtosopimuksiin

Virka- ja työehtosopimuksista neuvotellaan jälleen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lakimiesliitto pyrkii vaikuttamaan työehtoihin käynnissä olevien neuvotteluiden kautta.

Yksityisen sektorin sopimusaloilla työskentelee reilut 3 000 Lakimiesliiton jäsentä ja julkisen sektorin aloilla noin 4 500. Lisäksi neuvottelutulokset heijastuvat laajasti sopimusalojen ulkopuolelle.

Kuluvalla kierroksella neuvotellaan erityisesti työajoista ja etätyön säännöistä. Pelisäännöille on tarvetta, sillä koronapandemian takia lisääntynyt etätyön tekeminen on mullistanut työnteon monella alalla. Neuvottelukierroksella Lakimiesliitto tavoittelee muun muassa sitä, että työaika lasketaan normaalisti tehdyn työn mukaan – riippumatta siitä, missä työtä fyysisesti tehdään.

Kuluvalla kierroksella neuvotellaan erityisesti työajoista ja etätyön säännöistä.

Sopimuskierroksella liitto tavoittelee myös aiempaa tasaisemmin jakautuvia palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle.

Elokuussa 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus mullistaa perhevapaiden jakamisen. Tulevalla neuvottelukierroksella perhevapaauudistuksen muutokset tulee saada neuvoteltua virka- ja työehtosopimuksiin, sillä uudistuksella on vaikutuksia muun muassa perhevapaiden palkallisuuteen.

Tavoitteena paremmat työehdot

Työmarkkinaneuvotteluissa neuvotellaan säännöllisin väliajoin virka- ja työehtosopimuksista. Lakimiesliitto pyrkii vaikuttamaan työehtoihin, jotta ne palvelevat jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla liiton jäseniä.

Selkeyttä haetaan työaikoihin ja etätöihin

Lakimiesliitossa on tunnistettu tavoitteet, joita seuraavissa työmarkkinaneuvotteluissa pyritään edistämään. Tällä hetkellä liiton jäsenet kaipaavat etenkin selkeyttä työaikoihin ja etätyökäytäntöihin.

Etätyöaikana työaikojen seuranta ja työajan joustot eivät ole kaikilla työpaikoilla olleet kunnossa, eikä etätyökäytännöistä ole muutoinkaan selkeästi sovittu. Myös elokuussa voimaan astuva perhevapaauudistus vaikuttaa työehtoihin. Tavoitteet on vahvistettu Lakimiesliiton toimielimissä.

Etätyöaikana työaikojen seuranta ja työajan joustot eivät ole kaikilla työpaikoilla olleet kunnossa.

Yhdessä muiden akavalaisten liittojen kanssa

Lakimiesliiton jäsenten työmarkkinaneuvotteluista vastaavat julkisella puolella Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Lakimiesliitto on edustettuna kummankin järjestön hallituksessa ja muissa toimielimissä. Liitto tuo omat tavoitteensa tiedoksi neuvottelujärjestöille. Lakimiesliitto pyrkii varmistamaan, että liiton omat tavoitteet aiempaa paremmista virka- ja työehdoista otetaan huomioon JUKOn ja YTN:n neuvottelutavoitteissa.

Liitto tuo omat tavoitteensa tiedoksi neuvottelujärjestöille.

Neuvottelupöytään sopimuksista

Kun varsinaiset sopimusneuvottelut alkavat, neuvottelujärjestöjen vahvistamat neuvottelutavoitteet ovat neuvottelupöydissä vahvasti esillä. Tällä kerralla etenkin yksityisellä sektorilla neuvottelutilanne on uudenlainen, sillä teknologiateollisuuden sopimuksia neuvottelee uusi Teknologiateollisuuden työnantajat ry aiemmin neuvotelleen Teknologiateollisuus ry:n sijasta.

Työnantajapuolen neuvottelutoiminnan uudistaminen on saanut aikaan keskustelua työehtosopimusten jälkivaikutuksesta. Myös metsäteollisuuden alalla on uusi tilanne, sillä Metsäteollisuus ry ei enää neuvottele valtakunnallisia työehtosopimuksia.

Neuvottelukierroksen jälkeen tarkistetaan tulokset

Kun neuvottelukierros on ohi, Lakimiesliitossa tarkastellaan, missä määrin liiton asettamat tavoitteet ovat konkretisoituneet virka- ja työehtosopimuksiin saakka.

Kohti seuraavia työehtosopimusneuvotteluja

Neuvottelukierroksella on tärkeää selkeyttää työajan enimmäismäärän laskemista: siinä on otettava huomioon kaikki työ, huolimatta siitä, missä ja milloin se on tehty. Asiaa ei voi kiertää niin sanotuilla saldoleikkureilla.

Työnantajalla pitäisi myös olla velvollisuus huolehtia etätyön vakuutusturva samalle tasolle kuin työpaikalla. Samoin ergonomiasta ja työvälineistä on huolehdittava etätyössäkin, erityisesti tilanteessa, jossa etätyötä tehdään työnantajasta johtuvasta syystä. Perhevapaauudistuksen vaatimat muutokset tulee myös kirjata sopimuksiin.

Pian katse kääntyy jo seuraavaan neuvottelukierrokseen.

Tekstiin on haastateltu Lakimiesliiton työelämäasioiden johtaja Jaana Mekliniä ja neuvottelupäällikkö Petteri Kivelää.