Työmarkkina-avaimen kieliversiot julkaistu

Kuinka pitkä on koeaika, miten palkka määräytyy, mistä apua työpaikan pulmatilanteisiin? Työmarkkina-avain-verkkopalvelu antaa helppolukuisen vastauksen muun muassa tällaisiin työelämän keskeisiin kysymyksiin. Verkkopalvelu on nyt saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Työmarkkina-avaimen sisällön ovat tuottaneet palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöt: Akava, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Valtion työmarkkinalaitos VTML ja Kirkon työmarkkinalaitos KiT. Keskusjärjestöt päivittävät verkkosivuston tiedot puolivuosittain.