Työmarkkinarauha

Blogit ja kolumnit
11.12.2023 • Jore Tilander

Juristiliitossa valmistellaan parhaillaan lausuntoa työ- ja elinkeinoministeriölle vientivetoisesta työmarkkinamallista ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista. Aikaa lausuntojen jättämiseen on 8.1.2024 saakka.

Lausuntopyyntö oli seurausta marraskuussa järjestetystä työministeri Arto Satosen seminaarista, jonne oli kutsuttu kaikki työmarkkinakenttämme keskeiset vaikuttajat. Keskustelu oli rakentavaa – mutta tuloksiltaan pelätyn niukkaa.

Tulosten puute ei yllätä. Työmarkkinatilanteemme on ajautunut syksyn aikana umpikujaan: Jolleivat työnantaja- ja työntekijäpuoli pääse keskenään sopimukseen uudesta työmarkkinamallista, säädetään laki, jossa vientiteollisuus määrittää palkanmuodostuksen tason ja sovittelijan kädet sidotaan siihen. Tämän lisäksi työntekijäpuolen käsiä sidotaan laillisia työtaistelutoimia kaventamalla.

Toivottavaa on, että vastakkainasettelu tilanteessa ei johda peruuttamattomiin virheisiin työmarkkinoilla ja kansantaloudessa.

Työnantajapuolella on puolestaan vähän kannusteita neuvotella. Hallituksen kaavailemat toimet ovat työnantajien pitkäaikaisten tavoitteiden mukaisia. Toivottavaa on, että vastakkainasettelu tilanteessa ei johda peruuttamattomiin virheisiin työmarkkinoilla ja kansantaloudessa.

Meillä juristeilla on halu ja tarve tarkastella kokonaisuuksia.

Kokonaisuuteen kuuluvat työmarkkinamallit, mutta myös työvoiman saatavuus, kilpailukyky ja työhyvinvointi sekä lisäksi esimerkiksi vihreä siirtymä – tarvitaan siis laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua.

Liitto ei ole halukas kärjistämään vastakkainasettelua.

Juristiliitossa olemme hereillä ja kassamme on kunnossa, mutta liitto ei ole halukas kärjistämään vastakkainasettelua. Maan hallituksen olisi syytä julistaa näin joulun alla ”työmarkkinarauha” ja antaa aidot neuvottelumahdollisuudet työmarkkinaosapuolille. Tämä mahdollistaisi yhteiskunnassa sovinnolliseen ratkaisuun pääsemisen.

Juristiliiton jäsenet varmistavat yhteistyöllään, että oikeudenhoidon ammattilaisten ääni kuuluu yhteiskunnassa – ja että se kuuluu rakentavasti.

Kirjoittaja on Juristiliiton toiminnanjohtaja, jore.tilander@juristiliitto.fi