Työmarkkinoiden vakautussopimus torjuisi työttömyyttä

Työmarkkinoiden vakautussopimus, jossa sovittaisiin palkoista, veroista ja työelämän kehittämisestä saa tukea Akavalta. Hallitus on luvannut tukea tällaista ratkaisua palkkaveron alennuksin.

Akavan tavoitteena on palkansaajien ostovoiman kasvattaminen, eivät nimelliset palkankorotukset.

– Olisi järkevää sopia yhdessä palkankorotusvarasta ja ansiotuloverojen laskusta. Muutoin liitot ja neuvottelujärjestöt yrittävät kukin parhaansa mukaan saada jäsenilleen suuremmat korotukset kuin työehtosopimuksen aiemmin tehneet. Tällaisella nokittelulla kiihdytetään palkkainflaatiota. Se heikentää ostovoimaa, vaikka tavoite on päinvastainen, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.