Työn ehdoista päätetään EU-pöydissäkin

Asiantuntijatyön arvostuksen pitää näkyä työaikasäännöksissä, matkatyön ehdoissa, osaamisen kehittämisessä ja asiantuntijoiden siirtymisen pelisäännöissä EU-maasta toiseen. Näistä ei päätetä pelkästään kansallisesti, vaan minimitasosta päätetään koko Euroopan unionin tasolla.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on päättänyt mennä mukaan palkansaajien Brysselin edustustoon FinUnionsiin.  YTN:n lisäksi FinUnionsissa on mukana SAK ja STTK, mutta YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi toivoo, että myös Akava ottaisi FinUnionsin toiminnan uudelleen harkintaansa.

– Palkansaajien Eurooppa-tavoitteet ovat lopulta hyvin yhteneväiset. Määrittelimme keväällä FinUnionsin toimintakentän, eli työllisyyden, reilut sisämarkkinat ja reilut kansainväliset markkinat. Jokaisen alla on lista kysymyksistä, joiden kanssa työskennellään, Kauppi avaa.

Kauppi ottaa esimerkiksi erityisosaajadirektiivin, jolla halutaan yhtenäistää korkeasti koulutetun väen pääsyä kolmansista maista EU:n alueelle.

– Hanke on sinänsä hyvä, mutta työnteossa tulee noudattaa kunkin maan työehtoja.

– FinUnionin ansiosta voimme vaikuttaa EU:n päätöksentekoon kahta kautta: Suomessa maamme hallituksen kanssa ja FinUnionsin avulla Euroopan parlamenttiin ja komissioon.

 

Eurooppa-tason edunvalvontaa tehdään myös eurooppalaisissa ammattiliitoissa. Kaupin mukaan suomalaisten ääni kuuluu suoremmin, kun FinUnions kertoo ongelmista ja toiveista parlamentin kulloisillekin avainhenkilöille ja komission jäsenille.

 

YTN:llä oma yksikkö kansainvälisiin asioihin

Työnteon ehtoihin ei ole tullut unionista pitkään aikaan parannuksia, mutta nyt linja on muuttunut. Komissio on esittänyt parannuksia sosiaalisiin oikeuksiin.

– Tärkeimpiä esityksiä ovat perhevapaadirektiivi ja valmistelussa oleva niin sanottu työsuhteen todentamisdirektiivi. Sen mukaan kaikissa työsuhteissa olisi oikeudet esimerkiksi vähimmäistyöaikaan, YTN:n kansainvälisten asioiden ryhmän vetäjä Jenni Karjalainen kertoo.

YTN perusti kaksi vuotta sitten kansainvälisen ryhmän jakamaan tietoa kansainvälisestä toiminnasta. Nyt kansainvälisen työn päälinjoja ollaan hahmottelemassa uudelleen.

– Kärjeksi otetaan jäsenille tärkeät kysymykset, eli ylempiä toimihenkilöitä koskevat lainsäädäntöhankkeet. EU-tasollakin on meneillään satoja lakihankkeita, joista meidän pitää valita oikeat. Ne, jotka vaikuttavat suoraan jäsenten arkeen, Karjalainen kertoo.

– EU:n teollisuuspolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa, digitaalisia sisämarkkinoita ja muita ylätason asioita seurataan, mutta valitsemme niistä ylempiä toimihenkilöitä koskevat kysymykset, Karjalainen sanoo.

 

Vaikuttamista myös kotimaassa

Toinen ryhmän tärkeä tehtävä on kutsua virkamiehiä ja asiantuntijoita kertomaan linjausten perusteluista ja eri kysymysten valmistelusta Suomen rajojen sisäpuolella.

– Sivistymme itse, mutta samalla voimme viedä omaa viestiämme päättäjien pöytiin. Liittojen konkreettiset esimerkit kertovat virkamiehille enemmän kuin keskusjärjestöjen kautta suodattuneet viestit.

Karjalainen mainitsee esimerkkeinä liikkuvan työn ongelmat ja kolmansista maista tulevista erityisasiantuntijoista juontuvat pulmat.

Liittojen yhteistyötä ja koordinaatiota tarvitaan, sillä esimerkiksi komissiolla on koko ajan meneillään lausuntokierros jostain valmistelevasta asiasta. Työryhmässä sovitaan, mikä liitoista vastaa ja mitkä seikat lausuntoon pitää saada mukaan.

YTN:llä on selvät tavoitteet, mitä muutoksia eurooppalaiseen lainsäädäntöön pitää saada.

– Työntekijöiden kanneoikeus, EWC:n tiedonantorikkomusten sanktiointi ja työntekijän henkilöllisyyden salassa pysyminen, kun tämä paljastaa esimerkiksi ympäristörikoksen tai kuten Volkswagen-tapauksessa vääristetyt autojen päästötiedot, Karjalainen kertoo.

 

Eurooppalainen yritysneuvosto (European Work Council) eli EWC voi olla jokaisessa yli tuhannen työntekijän ylikansallisessa yrityksessä ja konsernissa, jos sillä on vähintään 150 työntekijää kahdessa EU-maassa. Työntekijöillä on edustus kustakin toimintamaasta. EWC:n työntekijäjäsenet edustavat yrityksen koko eurooppalaista henkilöstöä. Yritysneuvostossa jaetaan tietoa yrityksen tilanteesta ja keskustellaan ratkaisuista, mutta ei neuvotella. Päätökset tekee yritys.