Työn verotusta kevennettävä

Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta muuhun verotukseen, alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verotyöryhmä linjaa. Akava kannattaa työryhmän keskeisintä linjausta.

– Nykyisen verojärjestelmän keskeinen ongelma on ankara työtulojen verotus. Yhdessä korkeiden rajaveroasteiden kanssa se on ristiriidassa osaamiselle rakentuvan talouskasvun ja työllisyyden vaatimusten kanssa, Akavan tutkimuspäällikkö Eugen Koev sanoo.

Koev arvioi, että vallitsevissa olosuhteissa ei ole realistista tavoitella yleistä verotason keventämistä, vaikka kokonaisverorasitus Suomessa onkin hyvin kireä.
Sen sijaan esitys merkittävästä yhteisöveron alentamisesta on Akavan mielestä askel väärään suuntaan.

– Suomen ei pidä omilla toimillaan kiihdyttää verokilpailua EU-maissa. Talouskriisin keskellä olisi mahdollista vaikuttaa toiseen suuntaan, eli vähentää haitallista verokilpailua. Suomi tarjoaa yritystoiminnalle erinomaisen toimintaympäristön. Siksi on perusteltua, että yritykset myös maksavat veroja Suomessa, Koev painottaa.