Työpaikoilla oppimisesta uusi suositus

Työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen saatavuus, työharjoittelun kiinteä yhteys oppilaitoksissa tapahtuvaan opiskeluun ja laadukkaat harjoittelupaikat nousivat keskeiseen asemaan uudessa suosituksessa, joka koskee työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.

Keskeiset ministeriöt, työmarkkinakeskusjärjestöt ja muut järjestöt allekirjoittivat suosituksen syyskuussa. Edellinen, vuodelta 2006 peräisin oleva suositus koski vain ammatillista koulutusta. Nyt tehty suositus kattaa myös perusopetuksen, lukiokoulutuksen, korkeakoulutuksen sekä työvoimakoulutuksen.

– Pelkkä julistus ei riitä. Tarvitaan myös toimenpideohjelma ja pelisäännöt, jotta työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan järjestää laadukkaasti, painottaa Akavan koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen.

Nyt allekirjoitettu suositus ei täytä kaikilta osin työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle asetettavia vaatimuksia. Erityisesti yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen tulee kiinnittää huomiota suosituksen toimeenpanossa, jotta voidaan edistää työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

– Työssä oppiminen on nähtävä osana jokaisen työn arkea. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi on luotava järjestelmällinen toimintamalli. Laadun varmistamiseen ja ohjaukseen on varattava riittävästi resursseja, sanoo Pöyhönen.