Työpaikoilla perusteettomia palkkaeroja

Tasa-arvolain edellyttämä palkkakartoitus on tehty tai ­tekeillä vain joka toisella akavalaisten työpaikalla, ilmenee Akavan luottamusmiehillä keväällä 2012 tekemän kyselyn perusteella. Vastaajat kritisoivat ­erityisesti henkilöstön mahdollisuuksia osallistua tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen tekemiseen.

Noin 30 prosenttia vastaajista ilmoitti, että kartoitus toi esiin perusteettomia palkkaeroja. Sen sijaan työnantajapuolen vastausten mukaan tasa-arvosuunnittelussa on vain vähän parannettavaa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt hyväksyivät yhteiset tasa-arvosuunnittelua ja työpaikkojen palkkakartoitusten kehittämistä koskevat toimenpide-ehdotukset kesäkuussa.