Työttömyyden hoito kärsii määrärahojen niukentuessa

Akavan työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu pitää valtiovarainministeriön budjettiehdotusta työvoimapolitiikan määrärahoista vuodelle 2012 aivan liian pienenä:

– Työvoimapolitiikan määrärahat ovat VM:n esityksessä sata miljoonaa euroa pienemmät kuin työ- ja elinkeinoministeriön ehdotuksessa tai kuluvan vuoden alkuperäisessä budjetissa, johon vieläpä jouduttiin tekemään työllisyyslisäbudjetti.
Viimeaikaisen talouskehityksen valossa toiveet työttömyyden selvästä laskusta seuraavan vuoden aikana ovat toiveajattelua. Hallitusohjelman mukaan työllistämistoimenpiteisiin osallistuvien osuutta on vieläpä tarkoitus lisätä. Yhtälö ei toimi, sillä rahoitusta tarvitaan enemmän kuin nyt näyttää olevan tarjolla.
Julkista työvoimapalvelua uhkaa henkilöresurssien supistuminen valtionhallinnon tuottavuusohjelman takia.

– TE-toimistojen palvelu meni suorastaan polvilleen parin vuoden takaisen rajun työttömyyden aikana. Toivottavasti tällainen ei toistu. Työvoimapalvelun työkalujen kehittäminen ei auta, mikäli niiden käyttäjiä on liian vähän. Tuottavuutta ei ole se, että palvelua ei pystytä tarjoamaan, Taulu huomauttaa.

Akava on toivonut lisää tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä työllistämistoimiin että työvoimakoulutukseen.

– Tämän toiveen toteutumiseen näyttää nyt hallitusohjelmassa olevan hyvät eväät. Ohjelmasta löytyy erittäin hyviä työvoimahallinnon rakenteisiin ja työvoimapolitiikan sisältöön kohdistuvia tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin poliittisen tahdon lisäksi myös riittävästi resursseja, Taulu painottaa.