Työttömyysputkesta takaisin töihin

– Työurien pidentäminen on aivan välttämätöntä – ei kuitenkaan eläkejärjestelmän takia, vaan siksi, että valtio tarvitsee lisää verotuloja kattaakseen vanhuusväestön palvelut. Jos mitään ei tehdä, väestön ikääntymisestä johtuvat menot räjähtävät käsiin, Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen varoittaa.

Verotulojen kannalta on välttämätöntä, että luodaan uusia työpaikkoja ja nostetaan työllisyysastetta. Samalla ikääntyneiden syrjintä työelämässä olisi lopetettava.

– On kestämätöntä, että työttömyysputki toimii ikääntyneiden irtisanomisautomaattina. Sen tilalle tarvitaan järjestelmä, jossa työnantajilta kerättävät omavastuumaksut ohjataan ikääntyneiden osaamisen kehittämiseen. Ikääntyneiden taloudellista turvaverkkoa ei voi poistaa, mutta tilalle on saatava kannustavampi järjestelmä, Viljanen korostaa.

Työnantajien tulisi parantaa myös työhyvinvointia ja tarjota enemmän koulutusta työntekijöilleen. Lähes 90 prosenttia akavalaisista haluaa työnantajan järjestävän lisäkoulutusta.

Akavalaiset haluavat säilyttää nykyiset eläke-edut ikään ja ammattiasemaan katsomatta. He jopa jatkaisivat työssä pidempään tai maksaisivat nykyistä suurempia eläkemaksuja pikemmin kuin heikentäisivät eläkkeitä.