Työturvallisuuslakiin muutos

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä työaika liitetään työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa pykälää. Työnantajan vastuu työaikasuojelusta korostuu työturvallisuuslain muuttuessa. Työnantajan on jatkossa selvitettävä, mikä todellinen työhön sidottu aika on kaikissa henkilöstöryhmissä, kun mukaan luetaan esimerkiksi iltaisin ja lomilla tulleet työhön liittyvät yhteydenotot.

Muutos velvoittaa työnantajan selvittämään, onko työn määrä suhteessa työaikaan kohdallaan. Työ­suojeluvaltuutetun ja henkilöstön edustajan tulee pohtia työpaikoilla keinoja työaikakuormituksen vähentämiseksi.

Akava pitää lakimuutosta erinomaisena. Työelämäasiajohtaja Maria Löfgren sanoo, että mekaaninen työaikaa tarkasteleva lähestymistapa ei riitä, vaan työmäärä on nostettava muodollisen työaika-ajattelun rinnalle. Lainsäädännön pitää vastata modernia työelämää.

Akavan asiantuntija Tarja Arkion mukaan työaikalain soveltaminen on usein asiantuntijatyössä kehnoa asiantuntijatyössä ja työaikakirjanpitoa laiminlyödään. Myöskään aivotyöstä palautumisen merkityksestä terveyteen ei ole merkittävää tutkimustietoa, ja työ­markkinoiden epävarmuus on vähentänyt uskallusta kertoa liian pitkistä työajoista.