Työurat pidemmiksi

Akavan hallitus hyväksyi maaliskuun lopulla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman työurasopimuksen. Hallitus katsoo, että sopimuksen linjaukset pidentävät työuria ja pienentävät julkisen talouden kestävyysvajetta. Osapuolten arvion mukaan sopimus tuo toteutuessaan yli vuoden pidennyksen työuriin. Se vähentää valtiontalouden leikkaustarvetta yli kaksi miljardia euroa.

Hallituksen mukaan sopimuksessa saavutettiin järkevä tasapaino ikärakenteen kehittymisen ja työeläkemaksujen välille. Sopimus nostaa työeläkemaksuja 0,4 prosenttia vuosina 2015 ja 2016. Maltilliset korotukset ovat Akavalle mieleen, sillä työläkemaksujen korottaminen syö palkasaajien ostovoimaa.

Akava on tyytyväinen myös siihen, että työttömyysturvan uudistamisessa korostuu työttömän oma aktiivisuus. Pettymyksen tuotti sopimukseen määritelty osa-aikaeläkkeen ikärajan nosto 61 ikävuoteen. Ikäraja nousee kuitenkin vasta 2015.