Työurien piteneminen edellyttää ikäsyrjinnän lopettamista

Akava korostaa, että työurien pidentäminen on välttämätöntä hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan turvaamiseksi. Ratkaisun avaimet ovat kuitenkin työpaikoilla, eivät vanhuuseläkeiän nostamisessa.

– Työurat pitenevät vain, jos työntekijöillä on intoa jatkaa työssä, hyvä fyysinen ja henkinen terveys sekä työnantaja, joka pitää työntekijöistään kiinni, Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helle sanoo.

Helle painottaa, että työelämän laadulla on tärkeä merkitys yksittäisten työntekijöiden elämässä, mutta työurien pidentämisen kansantaloudellista puolta ei tule väheksyä. Työurien pidentäminen parantaa julkisen talouden kestävyyttä.

Kolmen vuoden pidennys työuriin vuoteen 2025 mennessä on haastava tavoite. Eläkelainsäädäntö on vasta uusittu ja arvioiden mukaan eläkkeelle siirtyminen myöhentyy 1,5 vuodella vuoteen 2025 mennessä ilman uusia toimenpiteitä. Akavan esittämillä keinoilla voidaan saavuttaa puolitoista vuotta lisää.

– Ratkaisun avaimet ovat työpaikoilla: niiden on panostettava työhyvinvointiin, hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työura- ja työaikajoustoihin. Tärkeitä keinoja työurien pidentämiseksi ovat muun muassa työaikapankit ja osa-aikatyön mahdollisuudet, monipuoliset täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä entistä tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa.

Helle muistuttaa, että työhyvinvoinnin merkitys työn tuottavuudelle ja tuloksellisuudelle sekä innovaatioiden syntymiselle on tutkittu ja tunnustettu tosiasia. Työpaikkojen nykyiset käytännöt eivät siitä huolimatta tue työssä jaksamista riittävästi, eivätkä myöskään ikääntyvien pysymistä työelämässä.

– Työurat voivat pidentyä vain, jos ikäsyrjintä loppuu. Nyt irtisanomiset ja lomautukset painottuvat iäkkäisiin työntekijöihin, vaikka heillä olisi intoa ja halua sekä kykyä jatkaa työssä. Ikääntyneitä arvostetaan juhlapuheissa, mutta työelämän arki on heille karu. Ikäsyrjinnän estämiseen on etsittävä keinoja kannusteista, mutta jos muu ei auta, myös sanktioista. On harkittava esimerkiksi toimia, joilla lisättäisiin työnantajan vastuuta irtisanomansa ikääntyneen työntekijän työllistymisestä.