Ulkomaalaislaki muuttuu heinäkuussa

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ulko­maalaislain muuttamisesta siten, että pitkään EU-alueella oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema laajenee koskemaan myös pakolaisia ja toissijaista suojelua saavia henkilöitä. Tähän asti kolmannen maan kansalaisia ovat olleet esimerkiksi EU:n alueella laillisesti asuvat sekä EU-maiden välillä liikkuvat, joilla on EU:n ulkopuolisen maan kansa­laisuus.

Direktiivin muutoksella on tarkoitus edistää ­kansainvälistä suojelua saavien kotoutumista lähentämällä heidän ja jäsenvaltion kansalaisten asemaa. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan heinäkuun 2013 alussa, mutta sillä ei uskota olevan kovin suurta vaikutusta Suomessa oleskeleviin, kansain­välistä suojelua saaviin henkilöihin.