Ulkomaalaislakiin muutoksia EU-tuomioistuimen vuoksi

Ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:iä muutetaan heinäkuun alusta lähtien. Muutokset koskevat Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkumista EU:n sisällä ja siitä annetun direktiivin tulkintaa. Säännökset koskevat Suomeen tulevia Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia ja heidän perheenjäseniään.

Muutos johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta, jossa tuomioistuin otti kantaa EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevan direktiivin tulkintaan niissä tapauksissa, joissa unio­nin kansalaisen perheenjäsen ei ole jonkin EU-maan kansalainen. Ulkomaalaislaista poistetaan tuomion edellyttämällä tavalla vaatimus siitä, että tällaisen perheenjäsenen olisi pitänyt oleskella ennen Suomeen saapumistaan toisessa jäsenvaltiossa unionin kansalaisen kanssa.