Ulkomaalaisten osaaminen menee hukkaan

moni Suomessa asuvista korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista työskentelee koulutustaan vastaamattomissa töissä.

– On pahimmanlaatuista tuhlausta, että korkeasti koulutetut maahanmuuttajat päätyvät liian vaatimattomiin tehtäviin tai työttömiksi, kun tarjolla ei ole täydennyskoulutusta tai sopivia kielikursseja, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder
sanoo.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisessä on monia ongelmia, kuten tutkintojen tunnustaminen, täydennyskoulutus ja kielitaidon tukeminen. Ne ovat kuitenkin haluttaessa ratkaistavissa.

– Vaikeampaa on vaikuttaa työelämän asenteisiin. Suomalaiset työnantajat arastelevat edelleen muiden kuin suomalaisten työntekijöiden palkkaamista.
Vaikka maahanmuuton kokonaisvaikutusten on eri maissa laskettu olevan neutraaleja tai lievästi positiivisia, yhteiskunnan yleinen asenneilmapiiri on ratkaiseva. Esimerkiksi Kanadassa kolme neljästä haluaa säilyttää vähintään nykyisen maahanmuuttotahdin, kun taas Suomessa asenteet ovat kiristyneet.