Ulosottomies avuksi konkurssipesissä

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa helpotuksia konkurssipesän selvittämiseen. Vastaisuudessa konkurssipesän hoitaja voisi pyytää ulosottoselvityksen tekemistä varmistaakseen välttämättömien tietojen saamisen pesän selvittämisessä. Menettelyä käytettäisiin, kun konkurssivelallisella on ihmisoikeussopimuksen mukainen oikeus pysyä vaiti.

Konkurssivelallisen olisi annettava ulosottomiehelle tietoja kaikissa tilanteissa. Näitä tietoja ei kuitenkaan saisi käyttää konkurssivelallisen syytteeseen saattamiseksi eikä häntä vastaan rikos-asiassa. Sen sijaan tietoja voitaisiin käyttää omaisuuden saamiseksi takaisin pesään. Näin pyritään toteuttamaan samanaikaisesti sekä velkojien oikeus maksunsaantiin että velallisen ihmisoikeudet.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rikosepäilyjen tutkintaan saattamista yksinkertaistetaan siten, että syyttäjät eivät enää tutkisi velallisselvityksiä eivätkä hankkisi tietoja rikostutkinnan aloittamiseksi. Pääsääntöisesti pesänhoitaja tekisi rikosilmoituksen suoraan poliisille.