Ura uudelle polulle

Tällä hetkellä juristien työ­tilanne näyttää hyvältä – mutta se ei tarkoita, ettei parannettavaa olisi, todettiin Lakimiesliiton järjestämässä Juridiikan kokonaisuudessa Lead 12 -tapahtumassa syyskuussa. Lakimiesten päivät saattavat olla hyvinkin pitkiä, ja tehtävät, joihin aiemmin palkattiin juristeja, voivat nykyisin mennä kauppatieteilijöille, joilla on opinnoissaan jonkin verran juridiikan opintoja.

Kansanedustaja Mikael Jungner totesikin omassa puheenvuorossaan, että tietynlainen asiantuntijatyö on uhattuna ja jopa häviämässä.

– Perinteinen tyyli on ollut, että tutkitaan ympäristöä, kerätään tietoa, analysoidaan se, tehdään sen pohjalta strategia, joka sitten jalkautetaan. Nykyisin kuitenkin niin sanotusti heitellään koepaloja, ja jos jokin niistä toimii, tartutaan siihen ja laajennetaan sitä, Jungner summasi.

Hänestä juristin koulutus antaa kuitenkin vahvuuksia, joita muutaman opintopisteen juridiikkaa opiskelleiden on vaikea peitota.

– Juristeilla on laatuleima otsassa, sillä jo hakuprosessissa opintoihin on niin tiukka seula. Lisäksi lakimiehet ovat hyviä verkostoitumaan ja meillä on kansainvälistä me-henkeä.

Tärkeimmäksi koulutuksen anniksi Jungner rankkasi taidon palastella ongelma, analysoida se ja rakentaa sen pohjalta vastaus. Opinnoissa  tenttejä tehdään kyseisellä kaavalla, ja toistuessaan kaava vähitellen siirtyy tavaksi jäsentää maailmaa.

– Lakimiehen opintojen myötä kasvaa intuitio. Sen hyödyntäminen ratkaisujen etsinnässä on todella arvokas taito, Jungner totesi.

Sattuman kauppaa

Nykypäivänä juuri missään ammatissa urakehitys ei ole yhtä suoraviivaista kuin menneinä vuosina. Mikael Jungner kertoi itse päätyneensä kansanedustajaksi monen mutkan kautta. Oman uran rakennuspalikat olivat hänelle kuitenkin jo nuorena selvät.

– Pidin tiedekunnan valintaa merkittävänä asiana. Mietin, mikä koulutus avaa mahdollisimman paljon ovia, mutta takaa kuitenkin varman työpaikan. Oikeustieteen opintojen suoma valinnanvapaus ja varmuus houkuttivat, hän kertoo.

Jungner opiskeli yhteensä kahdeksan vuotta kartuttaen kontakteja ja näkemyksiä. Hän korostaa, miten sattumalla oli sijaa työelämään siirryttäessä.

Hauskana anekdoottina Jungner kertoi tenttivastauksesta, josta teki niin lyhyen­ kuin kykeni. Vastaus jäi tentaattorin mieleen ja petasi Jungnerille assistentin paikan. Myöhemmin, eduskunnassa ollessaan, hän sattuman kauppana perehtyi päivän verran postiverolakiin, minkä seurauksena lopulta päätyi ministerin erityisavustajaksi.

– Uraa ei kannata suunnitella, sillä sattuma määrää paljon, Jungner totesi.

Hän kehottikin lakimiehiä rakentamaan sellaista alustaa, jolla sattuman on hyvä elää.

– Kiinnostukaa ihmisistä ja asioista. Harrastakaa, tutustukaa, tehkää täysillä sitä mikä kiinnostaa, hän kannusti.

Laumasieluisuus pannaan

Jungner muistutti, että lauman perässä ei kannata kulkea. Muoti-ilmiöt menevät aikanaan ohi, joten kannattaa tehdä asioita oman kiinnostuksen mukaan. Hän huomautti, että jos on jokin osa-alue, joka on jäänyt pimentoon ja josta ei juuri sillä hetkellä välitetä, se tarkoittaa sitä, että kyseisellä saralla on mahdollisuudet päästä tarttumaan johonkin uuteen ja kiinnostavaan.

Oman mielenkiinnon herättävät asiat Jungner painotti tekemään erityisen hyvin.­

– Loistavasti tekeminen tekee vaikutuksen. Ihmiset puhuvat eteenpäin. Kun eteen tulee tilaisuus, siihen kannattaa tarttua.

Urapolkuja pohtiessa on syytä miettiä myös laajempaa kokonaisuutta – omaa elämää. Jungner kannusti pohtimaan sitä, mitä elämältä haluaa.

– On tehtävä valintoja. Urakeskeisyys vie niin paljon aikaa, ettei samaan aikaan voi olla perhe- tai harrastuskeskeinen. Puoliksi ei kannata tehdä. Suunnittele elämä ja ura siten, että on kiva elää.

 

Lead 12

Syyskuun 4. päivä Helsingin Wanhassa Satamassa vilisi tarkkaavaisen näköistä yleisöä. Toista kertaa järjestetyssä Lead 12 -tapahtumassa osaajat pääsivät kohtaamaan ja saivat kipinää oman uransa suunnitteluun. Reilut 900 kävijää kerännyt tapahtuma on areena urasuunnittelulle ja itsensä kehittämiselle. Lakimiesliitto on yksi tapahtuman yhteistyökumppaneista.

Hyvää syyttäjää tarvitaan aina

Toisena puhujana Juridiikan kokonaisuudessa oli valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen. Hän avasi kiinnostuneille kuulijoille nykypäivän syyttäjän työtä ja syyttäjälaitosta, jossa on mahdollista luoda omannäköistään urapolkua.

– Syyttäjiä tarvitaan aina. Rikos on ikuinen ja teoistaan joutuu vastuuseen. Ainakin nykyjärjestelmässä syyttäjä on elimellinen osa prosessia, Nissinen totesi.

Syyttäjälaitos on tällä hetkellä vahvasti eläköitymässä, joten uusille nuorille kyvyille on tulossa tilaa. Nissinen kannusti syyttäjän uraa harkitsevia miettimään erikoistumisaluetta jo etukäteen. Paraikaa syyttäjälaitoksessa rakennetaan erilaisia osaamispolkuja: tietyn pohjaosaamisen jälkeen työntekijä ohjautuu osaamispolulle, joka tukee omaa erikoistumista.

Hyvällä syyttäjällä on monia ominaisuuksia.

– Hyvä syyttäjä on hyvä lainkäyttäjä. Hän on oikeudenalan erityisosaaja, jolla on hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito sekä ketteryyttä argumentoida suullisessa prosessissa, Nissinen listasi.

Lisäksi syyttäjältä vaaditaan yhteistyötaitoja. Esimerkiksi syyttäjän ja poliisin yhteistyö nopeuttaa esitutkintaa ja siten oikeusprosessia. Myös toimivat työyhteisötaidot nousevat koko ajan tärkeäm­miksi.

Nissinen toi esiin sen, että syyttäjän toimi rakentuu yhteisille arvoille.

– Syyttäjä on yhteisten arvojen vaalija. Ammatti on eettinen, kirkasotsaisten kutsumustyö, niin lapselliselta kuin se saattaakin kuulostaa, Nissinen linjasi.

Tulevaisuuden syyttäjäntyöstä on jo olemassa visio: tavoitteena on tehdä syyttäjälaitoksesta yksi halutuimmista työnantajista.

– Syyttäjän työ on hyvin monipuolista, Nissinen huomautti.

Lisäksi suunnitelmissa on rakentaa Suomesta Euroopan turvallisin maa. ­Eurooppaan liittyen syyttäjän toimeen liittyy muutakin: rikosten hoito on koko ajan kansainvälistymässä, ja Eurooppalainen syyttäjävirasto on tällä hetkellä harkinnassa.

– Asia on mielenkiintoisessa vaiheessa, Nissinen totesi.

– Keskustelu on vielä melko epävirallista, mutta asia on komissiossa käsittelyssä.

 

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja kansanedustaja Mikael Jungner kertoivat näkemyksistään Lakimiesliiton järjestämässä Juridiiikan kokonaisuudessa.

 

 

 

 

 

 

 

Eväitä uralle

Lead 12 -tapahtuman kävijöiltä kysyttiin näkemyksiä Juridiikan kokonaisuudessa esiin nousseista aiheista sekä itse tapahtumasta.

 

Ulla Hirvelä
OTM, vastavalmistunut

"Juristin vahvuuksia ovat monialaisuus ja laaja asiantuntijuus – niitä ei voi kauppatieteilijä kolmen opintopisteen juridiikan opinnoilla korvata.

Moni varmasti suunnittelee uraansa, mutta usein on sattumasta kiinni, mitä töitä saa. Mielestäni kannattaa olla avoimin mielin ja pohtia vaihtoehtoja – katsoa out of the box. Tapahtuma antoi vinkkejä omaan pohdintaan."

 

Simon Rana
lakimies, työskentelee Suomessa

"Kansainvälistyminen lisää kansainvälisesti erikoistuneiden lakimiesten tarvetta. Koulutuksemme antaa paljon, mutta niin myös kokemus. Kokemuksesta saa varmuutta ja nopeutta.

Tulin Pakistanista Suomeen pakolaisena. Tutkintoni hyväksyttiin täällä, ja nyt olen ensimmäisessä tapahtumassani Lakimiesliiton jäsenenä. Tämä on hyvä mahdollisuus löytää uusia mahdollisuuksia."

 

Henrik Elfving
rahoitusalalla

"Mielestäni työmaailmassa laaja-alaisuus päihittää kapea-alaisuuden – siten organisaatioiden on helpompi toimia.

Sattumalla on vaikutuksensa, niin hyvässä kuin pahassa. Enimmäkseen asiat tapahtuvat sattumalta.

Toivon saavani luennoista irti jotain hyödyllistä urani kannalta."

 

Muhamed Haji
merkonomiopiskelija

"Opiskelen taloushallinnon osaamista ja liiketaloutta. Koulutukseni on todella laaja, ja saan hyvän yleisnäkemyksen koko alasta. Tulevaisuuden uraksi on kaksi vaihtoehtoa: urheilu tai työ. Valitsen sitten sen, jossa tulen paremmaksi.

Olen saanut tapahtumasta paljon ideoita, mitä kaikkea tulevaisuudessa voin tehdä."

 

Niina Turumäki
henkilöstökehittäjä

"Olen sitä mieltä, että oman spesifin osa-alueen lisäksi täytyy olla laaja-alaista tietoa. Sattumalle taas jää tilaa, kun hetkittäin jättäytyy tyhjän päälle. Itse vaihdoin kokonaan alaa, kun annoin tilaa sattumalle.

Tulin tänne henkilöstökehittäjän roolissa ja valitsin aihepiirit organisaation näkökulmasta, mutta sain ideoita myös itselleni."