Uravalmen­nuksesta tukea omalle urapolulle

Pulma

”Olen oikeustieteen opiskelija ja tarkoitukseni on valmistua vielä syksyn 2020 aikana. En ole kuitenkaan löytänyt sitä ’omaa juttua’ alaltamme, vaikka minulle on opiskelujen aikana kertynyt suhteellisen monipuolisesti työkokemusta. Mitä voisin tehdä, jotta löytäisin hyvän suunnan urallani ja tietäisin, millaisia työtehtäviä hakea?”

Ratkaisu

Oikeustieteen opiskelijat ja jo valmistuneet oikeustieteen maisterit voivat saada tukea urapolkunsa hahmottamiseen sekä omaan työhön liittyviin kysymyksiin Lakimiesliiton uravalmennuksesta, joka on maksuton kaikille liiton jäsenille, vastaa liiton uravalmentaja Heidi Hännikäinen.

Jäsenen ensiyhteydenotto uravalmentajaan tapahtuu yleensä sähköpostitse, minkä jälkeen sovitaan 20 minuutin puhelinkeskustelu. Puhelinkeskustelun aikana hahmotetaan, millaista tavoitetta kohti uravalmennuksessa edetään.

Uravalmennuksessa tyypillinen tapa jäsentää omia ajatuksia on tehdä uravalmentajan tarjoamia itsenäisiä ja konkreettisia tehtäviä, jotka syventävät omaa pohdintaa ja vievät asetettua tavoitetta kohti.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilöllä on vaikeuksia tunnistaa, millaiseen työhön hän haluaisi hakeutua, voidaan lähteä liikkeelle tehtävistä, jotka keskittyvät henkilön itsetuntemukseen, omaan osaamiseen ja arvoihin.

Oman uran suuntaa voi miettiä sellaisten tehtävien avulla, joissa pohditaan vaikkapa omaa työtyyliä.

– Oman uran suuntaa voi miettiä sellaisten tehtävien avulla, joissa pohditaan vaikkapa omaa työtyyliä, luonteenpiirteitä sekä aikaisempia työtehtäviä, jotka on kokenut mielekkääksi. Monesti tehtävissä mietitään myös työhön liittyviä toiveita, kuten haluaako työssään ratkoa juridisia ongelmia tai toivooko, että työssä on jotain luovaa, Hännikäinen tarkentaa.

Valmiiden vastausten antaminen tai työhön liittyvien päätösten arvostelu jätetään uravalmennuksen ulkopuolelle. Uravalmentajan rooli on kuunnella ja kulkea rinnalla sekä auttaa tekemään hyviä, henkilön itsensä näköisiä päätöksiä.

Uravalmentajan rooli on auttaa tekemään henkilön itsensä näköisiä päätöksiä.

– Uravalmennuksessa voi käydä luotettavasti keskusteluja, joita opiskelu- tai työkavereiden kanssa ei välttämättä voida käydä. Uravalmentaja on neutraali keskustelukumppani, jolla on vahvat eettiset periaatteet ja salassapitovelvollisuus. Keskustelut ovat siis täysin luottamuksellisia.

Olennaista Hännikäisen mukaan on tiedostaa, että omien pohdintojensa kanssa ei ole yksin. Urapohdinnat kuuluvat ammatilliseen kasvuun, ja pohdinnat voi löytää edestään monta kertaa uransa aikana.

Jäsenet ovat kääntyneet Lakimiesliiton uravalmentajan puoleen 600 kertaa vuoden 2019 elokuusta alkaen.