Uravalmennus – sparrausta juristin uralla

Työelämä on ollut viime vuodet valtavassa myllerryksessä, eikä koronapandemia ole ainakaan hidastanut muutostahtia. Työurat ovat kehittyneet yhä yksilöllisemmiksi ja työtehtävät vastuullisemmiksi. Murros on vaikuttanut myös juristien uraan ja koulutustarpeisiin.

Lakimiesliitto on kehittänyt urapalveluitaan niin, että ne vastaavat entistä paremmin nykyisen työelämän tarpeisiin.

Lakimiesliiton maksuttoman uravalmennuksen tehtävänä on auttaa jäseniä uraan liittyvissä pohdinnoissa. Uravalmentajat tarjoavat käytännön apua ja faktatietoa työnhaun tueksi, mutta ennen kaikkea he toimivat jäsenten tukena ja sparraajina. Näin jokaiselle halukkaalle jäsenelle löytyy tukea omannäköisen urapolun rakentamiseen.

Juristin ammattiin perehtynyt uravalmentaja pystyy myös tarjoamaan perspektiiviä: minkä tyylisistä asioista alalla puhutaan ja miten muut vastaavissa tilanteissa olevat juristit ovat urallaan toimineet.

Koulutusta jäsenten tarpeisiin

Lakimiesliitto on tarjonnut jo vuosien ajan koulutus- ja mentorointipalveluita jäsenilleen. Työelämän muuttuessa moni jäsen on alkanut kaivata myös keskusteluapua muihin työelämään liittyviin kysymyksiin.

Liitossakin havahduttiin siihen, että myös urapalveluita täytyy kehittää suuntaan, joka palvelee jäseniä yhä paremmin.

Tarve uravalmennuksen kehittämiseen kasvaa

Lakimiesliitto alkoi muutama vuosi sitten tarjota jäsenille uravalmennusta. Aluksi liitto osti uravalmennuspalvelut ulkopuoliselta taholta.

Pian kuitenkin huomattiin, että uravalmentajalla tulisi olla laajempi tietämys alan erityispiirteistä. Samaan aikaan työelämän murros kiihtyi, ja tarve uravalmennuksen kehittämiseen kasvoi.

Liitto palkkaa oman uravalmentajan

Uravalmennuksen suosio nousi nopeasti, ja Lakimiesliitto palkkasi päätoimiseksi uravalmentajaksi Heidi Hännikäisen. Hännikäinen on valmentanut ja sparrannut liiton jäseniä vuodesta 2019. Oman uravalmentajan palkkaaminen teki mahdolliseksi kehittää uravalmennusta aiempaa henkilökohtaisemmaksi.

Uravalmentaja pystyy paitsi auttamaan valmennettavaa myös tarjoamaan liitolle päin tietoja siitä, mitä juristien työurilla yleisellä tasolla tapahtuu. Tieto hyödyttää liiton toiminnan suunnittelua.

Uravalmennuspalvelut vakiintuvat

Lakimiesliiton uravalmennus muuttui yhä suositummaksi, ja vuonna 2021 valmennukseen joutui välillä jonottamaan pitkäänkin. Uravalmennuksen tueksi kehitettiin yhteisiä verkkovalmennuksia. Näissä on päässyt muun muassa kehittämään omaa ansioluetteloaan ja viilaamaan työhakemuksia tai LinkedIn-profiiliaan.

Viimeisimpänä verkkovalmennustarjontaan kehitettiin valmennus, jossa tehdään urapohdintoja tukevia tehtäviä ja pohditaan muun muassa omaa arvomaailmaa.

Palveluntarjonnan skaalaamisen ansiosta uravalmentajaan ei ole aina välttämätöntä olla suoraan yhteydessä, vaan verkkovalmennuksista voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Lisäresurssit mahdollistavat paremman palvelun

Liitto lisäsi uravalmennukseen resursseja, joten se voi tarjota jäsenilleen entistä parempia palveluita. Itse valmennus on usein pitkä prosessi, joka voi kestää kuukausiakin. Henkilökohtainen uravalmennus räätälöidään aina jäsenen omien tarpeiden mukaan. Lisäresurssien myötä uravalmennuksen alkua ei myöskään tarvitse odottaa pitkiä aikoja.

Henkilökohtainen uravalmennus räätälöidään aina jäsenen tarpeiden mukaan.

Urapalveluita kehitetään

Liiton uravalmentajat auttavat uraan liittyvissä kysymyksissä noin kahdeksaakymmentä jäsentä kuukausittain. Yhteensä asiakaskontakteja on liiton omilla uravalmentajilla ollut noin 1 300.

Tavoitteena on, että jokaisella Lakimiesliiton jäsenellä on aiempaa parempi mahdollisuus olla mukana tekemässä parempaa työelämää.

Tekstiin on haastateltu Lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäistä ja henkilökohtaisen kehittymisen johtaja Eero Blåfieldiä.