Utöver vårdgarantin behövs en rättssäkerhets­garanti

Blogit ja kolumnit
21.02.2022 • Marika Valjakka

Vi som är medlemmar i Juristförbundet bidrar till att skapa världens bäst fungerande rättsstat, där rättvisa tillhör alla. Vi arbetar för att främja smidiga processer, god förvaltning och tillräckliga resurser.

Inom hälsovården talas det om vårdgaranti. Förutom den måste samhället kunna ge sina medlemmar en rättssäkerhetsgaranti. En garanti för att inte heller köerna till rättsvården är för långa.

Just nu prövas förtroendet för rättskipningen och rättssystemet.

Just nu prövas förtroendet för rättskipningen och rättssystemet. Grundfinansieringen är hopplöst otillräcklig.

Regeringen beslöt i höstas påbörja beredningen av en redogörelse om rättsvården, som justitieminister Anna-Maja Henriksson hänvisar till. Arbetsgrupperna som justitieministeriet tillsatt har i uppgift att producera heltäckande information till beslutsfattarna om läget för vår rättsvård och åtgärder som behövs.

Blir det återigen en i raden av många utredningar? Personligen vill jag tro att det blir något mer.

Målet är att säkerställa tillräckliga resurser för rättsvården och att förkorta rättegångarnas totala längd.

Den exceptionellt omfattande redogörelsen gäller domstolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, Brottspåföljdsmyndigheten och Rättsregistercentralen samt rättshjälpen och intressebevakningen.

Det ambitiösa målet är att säkerställa tillräckliga resurser för rättsvården och att förkorta rättegångarnas totala längd. Jag sitter i projektets koordineringsgrupp. Redogörelsen ska vara klar i slutet av oktober i år.

Vi kan förvänta oss djärva öppningar av redogörelsen. Vilket genomslag den får beror sedan på om konkreta lösningar uppnås och hur budskapet förmedlas till beslutsfattarna. Kommer redogörelsen verkligen att bidra till att bädda för ytterligare finansiering – och en rättssäkerhetsgaranti?

Redogörelsen blir klar lämpligt inför riksdagsvalet 2023. Det är vår uppgift att tala om för beslutsfattarna – så tydligt att de faktiskt förstår – att god rättsvård inte kan uppnås utan tillräckliga penningresurser.

Marika Valjakka, Juristförbundets styrelseordförande