Uudet suositukset vahingonkorvauksista

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ovat yhteistyössä käynnistäneet vahingonkorvauskäytännön seuranta­hankkeen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa selvitys käräjäoikeuksien vahingonkorvauskäytännöstä vuodelta 2012 neuvottelukunnan suositusten laatimisen pohjaksi.

Neuvottelukunnan suositukset koskevat kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määriä. Yhteistyöprojektissa Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos vastaa aineiston hankinnasta ja perusanalyyseistä ja neuvottelukunta lopullisten suositusten laatimisesta.

Neuvottelukunnan uudet suositukset tullaan julkaisemaan keväällä 2014. Aikaisempiin suosituksiin liittyvää palautetta ja uusia suosituksia koskevia kehittämisehdotuksia voi toimittaa neuvottelukunnan pääsihteeri Tiina Väisäselle.

Lisätietoja ja kehittämisehdotukset:
viskaali Tiina Väisänen,
tiina.vaisanen@oikeus.fi