Uudistuksia pysäköinninvalvontaan

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista, jotta voitaisiin entistä tehokkaammin ehkäistä pysäköintivirheitä ja puuttua niihin. Julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat edelleen poliisi ja kunnallinen pysäköinninvalvonta. Lisäksi laissa säädettäisiin yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Työryhmä ehdottaa, että pysäköintivirhemaksun katto korotettaisiin 80 euroon. Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä vastaisi tällöin suuruudeltaan joukkoliikenteen tarkastusmaksua. Jos pysäköintivirhe jatkuu pidempään, siitä voitaisiin määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua. Nykyisin määrätään vain yksi maksu, vaikka ajoneuvo olisi väärin pysäköitynä pitkään. Pysäköintivirheeseen voitaisiin työryhmän ehdotuksen mukaan puuttua uutena keinona myös rengaslukolla.

Työryhmä ehdottaa, että yksityisen pysäköinninvalvonnan tilannetta selvennettäisiin säätämällä siitä laissa. Yksityisellä alueella voitaisiin järjestää yksityinen pysäköinninvalvonta, josta huolehtisi kiinteistön omistaja tai haltija.