Uusi asetus laitonta puunhakkuuta vastaan

EU pyrkii estämään laittomasti korjatun puutavaran pääsyä EU:n alueelle puutavara-asetuksella. Asetus kieltää laittomasti kaadetun puun käytön EU:ssa raakapuuna sekä sahatavarana, vanerina, huonekaluina, kartonkina ja paperina.

Asetus koskee erityisesti maahantuojia, jotka toimittavat puutavaraa ensi kertaa EU:n sisämarkkinoille. Näiden tulee osoittaa, että puu ei ole alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä. Myös Suomessa on metsänomistajan osoitettava metsänkäyttöilmoituksella, että puu on korjattu laillisesti.

Lain taustalla on laittomiin puunhakkuisiin liittyvät ympäristö­ongelmat kuten maaperän eroosio, metsäkato ja lajien monimuotoisuuden katoaminen. Myös yhteiskunnallisia ongelmia kuten veronkiertoa ja väkivaltaa pyritään vähentämään ja ­alkuperäiskansojen asumista kotiseudullaan pyritään ­parantamaan.