Uusi kirjateos oikeuden kuvallisuudesta

K irjateoksen pääartikkeli on ensimmäinen laaja kokonaiskatsaus Suomen yleisten tuomioistuinten kuvallisesta perinnöstä. Siinä tarkastellaan niin tuomioistuinrakennuksia kuin oikeutta kuvaavaa taidetta. Artikkelin tarkoituksena on luoda yleiskuva Suomen oikeusolojen ulkonaisten puitteiden kehityksestä ja nykytilasta.

Kansallista kuvakulttuuriamme taustoittaa artikkeli, jossa verrataan eri maiden oikeuslaitosten visuaalista symboliikkaa. Artikkeli painottuu länsi­maiseen oikeusperinteeseen, mutta siinä esitellään suppeasti myös muiden kulttuurien oikeussymboliikkaa. Lisäksi teoksessa on mielenkiintoinen kirjoitus mitalitaiteesta, ”Oikeuden aarteita Suomen kansallismuseon rahakammiosta”. Kirjoituksessa esitetään perinpohjainen katsaus oikeuselämään liittyvien mitalien historiaan Italiasta Pohjoismaihin.

Niin ikään teos sisältää kaksi syvällistä puheenvuoroa, jotka kumpuavat kuvataiteilijan maailmasta. Oikeuden kuvallisuutta pohtivissa puheen­vuoroissaan kuvataiteilijat ottavat kantaa muun muassa näkemisen ja katsomisen puolesta juridiikan ja lainkäytön yhteyksissä.

Kirjateoksen viimeinen artikkeli hahmottaa oikeuden kuvallisuuden osaksi oikeuskulttuuria ja painottaa visuaalisen taiteen merkitystä oikeuselämässä.

Tutkimushanke ja sen tuloksena ilmestyvä teos on ensimmäinen laatuaan­ Suomessa. Hankkeen vastuullinen vetäjä ja teoksen toimittaja on ­taidehistorian dosentti FT Virpi Harju Valtion ­taidemuseosta. Kuvatoimituksesta vastaa toimituspäällikkö Juha Mikkonen Suomen Lakimiesliitosta. Kirja on toteutettu Valtion taidemuseon ja Suomen Lakimiesliiton yhteistyönä.

Oikeuden näyttämöt julkaistaan suomeksi, mutta kustakin artikkelista on laadittu ruotsin- ja englanninkielinen tiivistelmä, joka kattaa sen keskeisen sisällön.

 

Teos sisältää seuraavat johdanto­tekstit, asiantuntija-artikkelit ja taiteilijapuheenvuorot:

Lukijalle
Risto Ruohonen
Ylijohtaja
Valtion taidemuseo

Esipuhe
Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja
Suomen Lakimiesliitto ry

Tuomarinviitasta banianpuun lehviin
Oikeuden kuvallisuus historiallisesti ja kansainvälisesti
Heikki E. S. Mattila OTT, oikeuslingvistiikan emeritusprofessori

Missä oikeus toteutui?
Themiksen temppeleistä talonpoikaistupiin
Tuomioistuinten rakennuksista ja arkkitehtuurista, kuvallisesta ja esineellisestä
perinnöstä Suomessa
Virpi Harju FT, taidehistorian dosentti

Oikeuden aarteita rahakammiosta
Näkökulmia mitalien historiaan Italiasta Pohjoismaihin
Tuukka Talvio FT, dosentti, rahakammion johtaja

Pitäisikö ihmisen oppia tietämään, kuinka pieni hitunen ja maantomu hän on?
Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkän haastattelu ­
dosentti FT Virpi Harju

Visuaalisen voiman meri
Kantavat kuvat

Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkän haastattelu
dosentti FT Virpi Harju

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon Viimeinen tuomio
Taidegraafikko ja taidemaalari Kuutti Lavosen haastattelu dosentti FT Virpi Harju

Kuva oikeuden peilinä
Kuutti Lavonen, taidegraafikko ja taidemaalari

Kuvataiteilijan oikeus katsoa
Kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkän sekä taidegraafikko
ja taidemaalari Kuutti Lavosen näkemyksiä aiheesta

Kuvallisuus oikeuskulttuurin osana
Virpi Harju FT, taidehistorian dosentti
Heikki E. S. Mattila OTT, oikeuslingvistiikan emeritusprofessori