Uusi Lainkirjoittajan opas valmis

Lähes 500-sivuinen oikeusministeriön julkaisema Lainkirjoittajan opas ilmestyy viikolla 39. Sen verkkoversio on ollut nähtävissä jo aiemmin oikeusministeriön verkkosivuilta.

Oppaassa pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, onko sääntely jollakin alueella tarpeen vai ei ja mitä siinä tulee huomioida. Se sisältää ohjeet säännösten kirjoittamisesta lakiteknisesti selkeiksi.

Valtioneuvoston lainvalmistelijoiden oikeusministeriölle esittämät lausuntopyynnöt ja kysymykset ovat vaikuttaneet uuden oppaan sisältöön ja muotoon. Myös laintarkastuksen yhteydessä toistuvasti ilmi tulleet kirjoitusvaikeudet ovat muovanneet opasta.

Ilmestyessään Lainkirjoittajan opas korvaa nykyiset Lainlaatijan perustuslakioppaan (2006) sekä Lainlaatijan oppaan (1996). Se on laadittu säädöstekstien kirjoittajien avuksi, ja se jaetaan ministeriön lainvalmistelijoille. Oppaan voi myös ostaa Edita Prima Oy:stä.