Uusi neuvottelukunta ja työmarkkinamalli

Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen on huolissaan siitä, ettei tarpeellista yhteiskunnallista keskustelua käydä laajasti työmarkkinaosapuolten kesken.

– Muutama globaali suuryritys ei saa määrätä kaikkien suomalaisten palkankorotuksia. Niin Elinkeinoelämän keskusliitto kuin sen liitotkin tanssivat nyt yhden toimialan, teknologiateollisuuden, pillin mukaan, puheenjohtaja Viljanen sanoo.

Korkeasti koulutettujen etujärjestön puheenjohtajan mielestä ei ole toivottavaa, että yhteiskunta on jatkuvasti työmarkkinakierroksella ja lakonuhkia päällä. Hänen mielestään palkansaajajärjestöjen on ryhdyttävä koordinoimaan toimintaansa nykyistä enemmän.

Viljanen ei haikaile tupojen perään, mutta katsoo, että jonkinlainen yhteinen, aiempaa laajempi foorumi pitäisi saada sille keskustelulle, jota aiemmin käytiin tulopolitiikan yhteydessä. Foorumilla työmarkkinoita tarkasteltaisiin kansantalouden näkökulmasta: palkansaajien ostovoimaa, työllisyyttä, Suomen kilpailukykyä, inflaation torjuntaa ja työelämän kehittämistä.

Viljanen esittää, että maahan perustetaan iso neuvottelukunta, johon tulisivat suurimpien liittojen, neuvottelujärjestöjen ja keskusjärjestöjen johtajat. Myös julkinen sektori olisi pöydässä mukana. Tällöin kaikki saisivat saman informaation esimerkiksi palkanmaksuvarasta.

Viljanen arvioi, että nykyinen työmarkkinamalli on vain välivaihe:

– Viimeistään syksyllä 2012 on otettava käyttöön jokin uusi malli, koska silloin päättyy paljon työehtosopimuksia. Valmistelu on aloitettava heti.