Uusi säätiölaki voimaan 2015

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uuden säätiölain säätämistä. Uuden säätiölain tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa tekemällä säätiöiden toiminta tehokkaammaksi, jostavammaksi ja ennakoitavammaksi. Taustalla on viimeaikainen säätiöiden merkityksen kasvu koulutuksen, tutkimuksen ja sosiaali- sekä terveyspalveluiden rahoittajana ja tuottajana.

Uusi säätiölaki esimerkiksi selventäisi kieltoa tuottaa säätiön lähipiirille taloudellista etua. Tällä halutaan lisätä luottamusta säätiöihin yleisen hyvän edistäjinä. Myös säätiön perustamista helpotettaneen etenkin tilanteissa, joissa säätiöllä on useita perustajia, ja esimerkiksi aiempi 25 000 euron vähimmäispääoman vaatimus poistettaneen. Uusien säätiöiden tulisi laatia myös talousarvio ja toimintasuunnitelma kolmen ensimmäisen toimintavuoden ajalle, ja toimintakertomuksissa ja tilinpäätöksissä olisi annettava nykyistä tarkemmat tiedot rahavirroista.

Uuden lain on määrä tulla voimaan 2015, ja se korvaa vuodelta 1930 olevan aikaisemman säätiölain.