Uusi turvapaikanhakijoiden vastaanottolaki voimaan

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa säätelevä laki tuli voimaan syyskuun alussa.­

Vastaanottolailla selkiytetään vastaanoton sääntelyä ja edistetään vastaanottopalveluiden yhdenmukaisuutta. Laissa on säännökset muun muassa viranomaisten tehtävistä, vastaanottopalvelujen järjestämisestä, vastaanotosta ­aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, ilman huoltajaa olevien lasten edustamisesta ja henkilörekistereistä.

Hakijoille maksettava taloudellinen tuki irrotetaan yleisestä toimeentulotuesta. Jatkossa turvapaikanhakijoille maksetaan vastaanottorahaa, jonka suuruus on määritelty vastaanottolaissa. Ilman huoltajaa oleville lapsille maksetaan käyttörahaa, joka on vastaanottorahaa pienempi.

Samanaikaisesti vastaanottolain kanssa astuu voimaan laki kotoutumisen edistämisestä.