Uusia kohtaamisia

Blogit ja kolumnit
07.11.2022 • Janne Laukkanen

Käsitelemme jutussamme sitä, miten korona-aika muutti oikeustieteen opetustapoja. Mitkä muutokset olivat väliaikaisia ja mitkä pysyviä?

Samaa keskustelua käydään myös työpaikoilla. Mitkä korona-ajan käytännöt ovat toimivia ja mistä on syytä luopua? Entä tullaanko toimistolle päivittäin, vain tiettyinä päivinä vai voidaanko tehtäviä toteuttaa kokonaan etänä?

Jutussamme Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani Jaana Norio toteaa opetuksesta: ”Kysymys ei ole siitä, pitääkö olla jossain salissa vai voiko olla kotona tai käynnistetäänkö kamerat vai ei – vaan siitä, miten opetus hoidetaan pedagogisesti järkevästi.”

Ideaalisti niin opiskelu kuin työelämäkin mahdollistavat sopivasti itsenäisen työskentely ja yhteistyön.

Tämä lainalaisuus pätee myös työelämään. Tärkeintä ei ole muoto, vaan sisältö. Ideaalisti niin opiskelu kuin työelämäkin mahdollistavat sopivasti itsenäisen työskentely ja yhteistyön.

Arjessa vaikeaa on toki se, että keskenään hyvin samanlaistakin työtä tekevät kaipaavat työympäristöltään erilaisia asioita. Toinen kokee olevansa tuottavimmillaan mökin hiljaisuudessa. Toiselle juuri kollegojen kanssa kasvokkain käydyt keskustelut ovat tärkeä osa työn edistämistä.

Lakimiesliitossa olemme seuranneet opiskelija- ja työelämää myös muusta kuin oppimisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Tärkeä osa opiskeluaikaa on oikkariyhteisöön tutustuminen. Onkin hienoa, että opiskelijaelämässä on voitu monin tavoin palata koronaa edeltäneeseen aikaan.

Yhteisöllisyyttä kaipaamme myös me työelämässä olevat. Kuluvan vuoden aikana on onneksi päästy toteuttamaan jo alaa ja sen eri sektoreita kokoavia tapahtumia. Kohtaamisia tarjoaa myös Lakimiesliitto: suosittujen webinaariemme lisäksi liitto näkyy esimerkiksi syksyn ja talven aikana ympäri maata Lakimiesilloissa. Tavata voi siis joko linjoilla tai kasvotusten!

Kirjoittaja on Lakimiesuutisten päätoimittaja, janne.laukkanen@lakimiesliitto.fi, @LaukkanenJanne