Uutisia unionista

Komissio on käynnistänyt sidosryhmien kuulemisen muovipussien käytön vähentämisestä. Se kysyy, olisiko muovipusseista kannettava maksu tai vero tehokas keino vai tulisiko ne kieltää EU:ssa kokonaan. Se kysyy myös ympäristö- ja muista vaikutuksista, joita pakkausten biohajoavuusvaatimusten tiukentaminen voisi aiheuttaa. Jokainen EU:n kansalainen kuluttaa joka vuosi keskimäärin noin 500 muovipussia. Euroopassa tuotettiin muovipusseja vuonna 2008 yhteensä 3,4 miljoonaa tonnia, joka vastaa painoltaan yli 2 miljoonaa henkilöautoa. Verkkokuulemiseen voi osallistua osoitteessa:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm

EU aikoo kieltää kadmiumin käytön koruissa ja kaikissa muoveissa joulukuusta 2011 alkaen. Kadmium on syöpää aiheuttava aine, ja se on myrkyllinen vesiympäristöille. Kiellon ansiosta kuluttajia suojellaan paremmin kadmium-
altistukselta ja vähennetään myös kadmiumista johtuvaa ympäristön pilaantumista. Samalla rohkaistaan PVC-jätteen talteenottoa käytettäväksi monissa rakennustuotteissa. PVC:tä sisältäviä rakennustuotteita on markkinoitava erityisen tunnuksen kanssa.
IP/11/620

Euroopan parlamentin täysistunto on antanut tukensa eurooppalaista sopimusoikeutta koskeville säännöille, joita yritykset ja kuluttajat voivat halutessaan soveltaa tehdessään sopimuksia sisämarkkinoilla. Sopimusoikeuden yhdenmukaistamisella pyritään helpottamaan erityisesti pienyritysten ja 500 miljoonan kuluttajan rajatylittävää kaupankäyntiä. Tähän sisältyvät yhdenmukaisten ratkaisujen löytäminen kuluttajasopimuksia varten, EU:n mallisopimuslausekkeet ja valinnaisen eurooppalaisen sopimusoikeuden edistäminen.