Uutisia unionista

EU:n uusi kalastuksenvalvontajärjestelmä on täysin toimintavalmis, joten laiton kalastus vaikeutuu huomattavasti. EU on antanut yksityiskohtaiset säännöt tarkastusten suorittamisesta markkinaketjun kaikissa vaiheissa. Nämä säännöt tarjoavat keinot lopettaa liikakalastus ja varmistaa EU:n kalastuksen todellinen kestävyys. Jäsenvaltioiden viranomaiset pystyvät havaitsemaan rikkomuksia missä tahansa markkinaketjun vaiheissa ja jäljittämään niihin syyllistyneet. Jos kalastaja saadaan toistuvasti kiinni laittomasta kalastuksesta, hän menettää uuden pisteytysjärjestelmän ansiosta lopulta kalastuslupansa.
IP/11/465

Yli 80 prosenttia eurooppalaisten juomasta appelsiinimehusta valmistetaan USA:ssa ja Brasiliassa, mikä tarkoittaa korkeita hiilidioksidipäästöjä. Komissio on antanut direktiiviehdotuksen, jolla halutaan edistää lähellä tuotettujen mehujen kulutusta. Ne olisi tuotettu EU:n työehtojen ja elintarviketurvallisuussäännösten mukaisesti. Mehut ja nektarit erotettaisiin nykyistä selkeämmin toisistaan. Parlamentin mietinnössä ehdotetaan muun muassa tiedotuskampanjoiden järjestämistä ja mahdollisuutta lisätä appelsiinimehuun 10 prosenttia mandariinimehua, kuten EU:n ulkopuoliset toimijat voivat tehdä.
2010/0254(COD)

Nuorisotyöttömyys on suuri ongelma, ja melkein joka toisella työssä olevista nuorista on määräaikainen sopimus. Parlamentti ehdottaa useita toimia ongelman ratkaisemiseksi: koulunsa varhain lopettaneiden määrän vähentäminen, ammattikoulutuksen ja työharjoittelun lisääminen, nuoret liikkeellä -kortti, joka helpottaa ulkomailla opiskelua, eurooppalainen osaamispassi, joko opiskelu- tai työpaikan takaaminen kaikille alle 25-vuotiaille ja eurooppalainen työpaikkojen seurantajärjestelmä.      
http://europa.eu/youthonthemove/

Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2004 kasvirohdosdirektiivin. Siinä valmistajille annettiin vuoteen 2011 ulottuva siirtymäaika rekisteröidä perinteiset kasvirohdosvalmisteet, jotka olivat jo EU:n markkinoilla direktiivin tullessa voimaan. Direktiivissä ei kielletä perinteisten valmisteiden myyntiä, vaan otetaan käyttöön rekisteröintimenettely, joka on yksinkertaisempi ja halvempi kuin lääkkeitä koskeva menettely.
IP/11/510